فصل دوم
ابعاد تربیتی
صبر در فوت پدر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

صبر در فوت پدر

‏امام در هنگام شهادت حاج آقا مصطفی، با معصومه خانم (همسر حاج آقا‏‎ ‎‏مصطفی) و بچه های ایشان صحبت کردند و به آنها دلداری دادند. به آنها گفتند‏‎ ‎‏که: من هم همین طور بودم، من هم کوچک بودم که پدرم از دنیا رفت، حال فعلی‏‎ ‎‏شما را حس می کنم و می فهمم، اما خوب، اتفاق افتاده است، شما هم به خاطر‏‎ ‎‏خدا صبر کنید و از خدا کمک بخواهید، خدا به شما صبر می دهد، تحمل می دهد،‏‎ ‎‏آرام باشید، مواظب باشید. من خودم هم این دوره ها را کشیدم و حس کردم، ولی‏‎ ‎‏به هر حال می گذرد و خدا کمک می کند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . فاطمه طباطبایی.