فصل دوم
ابعاد تربیتی
مراقبت در سن بلوغ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مراقبت در سن بلوغ

‏حضرت امام زمانی که کودکان بزرگ می شدند و به سن بلوغ فکری‏‎ ‎‏می رسیدند بسیار حساس بودند و می فرمودند: در این دوره والدین باید‏‎ ‎‏دقیقاً مراقب باشند و کنترل کنند که فرزندشان کجا می رود و با چه کسی دوست‏‎ ‎‏است.‏

‏     ایشان یک بار جمله ای از فرزند یکی از نزدیکان شنیده بود، به مادر او‏‎ ‎‏فرمودند: ببینید، این حرف را از کجا یاد گرفته، این حرف پسندیده نبود، ببینید‏‎ ‎‏از کجا یاد گرفته.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . فاطمه طباطبایی.