فصل دوم
ابعاد تربیتی
زبان مشترک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

زبان مشترک

‏پیش امام که می رفتیم، همیشه می گفتند و می خندیدند. خیلی وقتها ما به‏‎ ‎‏عینک و ساعت و یا به قرصهای ایشان دست می زدیم، می گفتند که: دست نزنید،‏‎ ‎‏خطرناک است. زبان ایشان با ما یک طوری بود که ما می فهمیدیم، مثل بقیه‏‎ ‎‏آدم بزرگها نبود که بچه ها حرف آنها را نمی فهمند. وقتی از ایشان سؤال‏‎ ‎‏می کردیم، جواب می دادند، مثلاً می گفتیم این چیست؟ می گفتند که این عینک‏‎ ‎‏است و به این درد می خورد. به هرحال ما پیش ایشان احساس آرامش و لذت‏

‏می کردیم.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • . سیدعماد طباطبایی.