فصل دوم
ابعاد تربیتی
مگر بدی می کند؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مگر بدی می کند؟

‏گاهی اوقات که من نزد ایشان می رفتم و پسرم را نمی بردم، می گفتند: حسین را‏‎ ‎‏نیاوردی؟ می گفتم: آقا پسر من خیلی بدی می کند، می گفتند: حسین بدی‏‎ ‎‏می کند؟ خوب بچه باید بدی بکند تازه اینها بدی نیست، بچه باید این کارها را‏‎ ‎‏بکند، شما اشتباه می کنید، مگر بچه بدی می کند؟ می گفتم: آخر فکر می کنم‏‎ ‎‏شما اذیت می شوید. می گفتند: من از این که شما بیایید و بچه هایتان را نیاورید،‏‎ ‎‏اذیت می شوم.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . فرشته اعرابی.