فصل دوم
ابعاد تربیتی
مهمان نوازی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مهمان نوازی

‏امام برای فرزندانشان احترام خاصی قائل بودند و بسیار خوشرو و با متانت رفتار‏‎ ‎‏می کردند. گاهی اوقات بدون آنکه چیزی به ما بگویند، به بهانه ای به آشپزخانه‏‎ ‎‏می رفتند و برای ما چای می ریختند. البته ما از این رفتار امام احساس شرمندگی‏‎ ‎‏می کردیم، ولی او با این کار کمال مهمان نوازی و در حقیقت بهترین رفتار را‏‎ ‎‏نسبت به فرزندان خویش نشان می دادند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • )) عاطفه اشراقی؛ زن روز، ش 1267.