فصل دوم
تربیت دینی
از عبا استفاده کنید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

از عبا استفاده کنید

‏امام خیلی مقید بودند که بچه ها تنها بیرون از خانه نروند، می گفتند این کار‏‎ ‎‏صلاح نیست. نسبت به دخترها که مکلف شده بودند؛ حساسیت بیشتری‏‎ ‎‏داشتند. خاطرم هست حدوداً دختر نه ساله ای بودم، اما یادم نیست مکلف بودم‏‎ ‎‏یا نبودم، آن موقع دخترها قبل از تکلیف نیز حجاب را رعایت می کردند و من دو ـ‏‎ ‎‏سه سال بود چادر سرم می کردم. اولین بار که به عراق رفتیم‏‎[1]‎‏، ایرانی زیاد بود و ما‏‎ ‎‏با چادر بیرون می رفتیم. سفر سوم زمانی بود که سفرهای زیارتی انجام‏‎ ‎‏نمی گرفت، در نتیجه ایرانی آنجا خیلی کم شد و وقتی به عراق رسیدیم، امام‏‎ ‎‏فرمودند: از عبا استفاده کنید. عبا، حجاب خانمهای عراقی است. ایشان به جلب‏‎ ‎‏توجه نکردن در حجاب اهمیت می دادند، یعنی اینکه در هر جامعه ای باید نوع‏‎ ‎‏حجاب آن جامعه مبنا باشد نه اینکه بگویند حجاب عبا از چادر بهتر است یا‏‎ ‎‏بالعکس. منظور، جلب توجه نکردن بود.‏‎[2]‎

‎ ‎

  • در زمان تبعید حضرت امام در عراق.
  • . فرشته اعرابی.