فصل اول
شوخی و مزاح
مغول سبزپوش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مغول سبزپوش

‏یک بار من و یاسر و محمدتقی و عماد سر دوچرخۀ حسن دعوایمان شده بود و‏‎ ‎‏متوجه نبودیم که امام دارند می بینند. همه یادمان رفته بود، دوچرخۀ خودمان‏‎ ‎‏را بیاوریم و من با زور بین این چند نفر، دوچرخه را صاحب شدم. از آن به بعد امام‏‎ ‎‏اسم مرا مغول گذاشتند، یعنی با زور توانستی دوچرخه را بگیری. هر وقت که‏‎ ‎‏مادر پیش آقا می رفت، سؤال می کردند: مغول کجاست؟ یا مغول حالش چطور‏‎ ‎‏است؟ در روزهای آخر که برای زیارت امام به بیمارستان رفتیم، پرستاران گفتند‏‎ ‎‏که لباس سبز بپوشید. امام با آنکه حالشان مساعد نبود به من گفتند: مغول‏‎ ‎‏سبز پوش شده، مغول درختی.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • )) مرتضی اشراقی.