فصل اول
اهتمام به سلامت کودکان
با طبیعت وفق دهید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

با طبیعت وفق دهید

‏دربارۀ لباس پوشیدن، به من می گفتند: شما زیاد بچه را می پوشانید، بچه را با‏‎ ‎‏طبیعت وفق بده. همیشه به من ایراد می گرفتند و می گفتند: تو با این کار بچه را‏‎ ‎‏مریض می کنی، بگذار بچه آزاد باشد و بچه را با طبیعت وفق بده، این بچه ها‏‎ ‎‏خیلی سالمترند تا آن بچه هایی که لای زرورق بزرگ می شوند. بگذار بچه حالت‏‎ ‎‏طبیعی خود را حفظ کند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

  • . فاطمه طباطبایی.