فصل اول
علاقه به فرزند دختر
تو اولاد نداری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تو اولاد نداری

‏امام به من می گفتند: تو که دختر نداری، اولاد نداری، تو نمی دانی دختر چقدر به‏‎ ‎‏درد می خورد. یک روز من گفتم که شما پسر خوبی مثل احمد دارید، چرا این‏‎ ‎‏حرف را می زنید؟ گفتند: او نمونه است، او تک است، مثل احمد معلوم نیست که‏‎ ‎‏دیگر پیدا بشود، احمد تک است، احمد را کنار بگذار، ولی تو دختر نداری، اولاد‏‎ ‎‏نداری، اولاد، دختر است.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • )) فاطمه طباطبایی.