فصل اول
فرزندان شهدا
دست محبت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

دست محبت

‏یک روز ساعت چهار بعد از ظهر، آقای انصاری گفتند که این بچه های شهید را‏‎ ‎‏نزد امام ببرید. گفتم: آقا در حال استراحتند، باید ببینم آقا بیدار هستند یا نه.‏‎ ‎‏رفتم خدمت آقا، دیدم نشسته اند و قرآن می خوانند گفتم: آقاجان، دو نفر از‏‎ ‎‏فرزندان شهدا می خواهند خدمت شما بیایند. گفتند: بیاور. وقتی آنها را آوردم،‏‎ ‎‏امام قرآن را کنار گذاشتند و با یک دستشان این بچه را و با دست دیگرشان آن‏‎ ‎‏یکی را بغل گرفتند و هر دو را بوسیدند و دستی به سرشان کشیدند و فرمودند:‏‎ ‎‏یکی پانصد تومان به اینها بدهید.‏‎[1]‎


‎ ‎

‎ ‎

  • )) سید رحیم میریان.