فصل اول
فرزندان شهدا
احترام به فرزندان شهدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : میریان، سید احمد

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

احترام به فرزندان شهدا

‏در مواقعی که امام استراحت می کردند، اتفاق می افتاد که بعضی از فرزندان‏

‏شهدا یا خانواده های شهدا را به اتاق ایشان می بردم. امام بلند می شدند و‏‎ ‎‏فرزندان شهدا را مورد تفقد قرار می دادند. به آنها مهربانی می کردند و انعام‏‎ ‎‏می دادند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

  • . حاج عیسی جعفری.