پیشگفتار
پیشگفتار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

پیشگفتار

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مجموعه صحنه های مهم و برجسته ای که در زندگی بزرگمردان به چشم می خورد و تأثیر‏‎ ‎‏عملی آنها علاوه بر آنکه در روند حرکتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه مؤثر‏‎ ‎‏است، در خودسازی و تربیت انسانها نیز مفید می باشد.‏

‏     بی تردید بررسی زندگی حضرت امام خمینی(س) که مردی شگفتی آفرین در تاریخ‏‎ ‎‏معاصر به شمار می آید و بزرگترین انقلاب و تحول اجتماعی را رهبری نمود  و با کفر و‏‎ ‎‏استکبار جهانی به ستیزی بی امان پرداخت و همزمان با آن، بالهای فروتنی خویش را در‏‎ ‎‏برابر مؤمنان و مستضعفان گیتی، گسترد و مصداق بارز «اشدّاء علی الکفّار رحماء بینهم»‏‎ ‎‏بود، می تواند سرمشقی مناسب برای همه انسانهای جویای الگوی الهی باشد.‏

‏     براساس ضرورت معرفی هرچه بهتر امام راحل به نسلهای حال و آینده، مؤسسه‏‎ ‎‏تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، افتخار دارد کتب متعددی را به علاقه مندان آن‏‎ ‎‏حضرت تقدیم داشته است، و مجموعه حاضر که با استفاده از خاطرات موجود در‏‎ ‎‏کتابها، نشریات و نیز آرشیو واحد خاطرات منتشر می گردد.‏

‏     در این مجموعه که حاوی 380 خاطره در چهل و شش موضوع مختلف می باشد‏‎ ‎‏سعی شده تا خاطرات جالب و مهمی از زندگی حضرت امام خمینی، از زبان خانواده،‏‎ ‎‏شاگردان، دوستان، و یاران آن بزرگوار و مسئولین محترم نظام و...، متناسب با نیازها و‏‎ ‎‏علایق نوجوانان و جوانان، ارائه گردد تا از این طریق آشنایی بیشتری با ابعاد شخصیتی‏

‏معظمٌ له فراهم گردد. منابع و مآخذ خاطرات مورد استفاده، با دقت کامل، در ذیل هر یک‏‎ ‎‏از آنها درج شده است.‏

‏     امید است این مجموعه مورد توجه علاقه مندان، بویژه نسل جوان قرار گرفته و با‏‎ ‎‏پیشنهادات و انتقادات خود، ما را جهت تکمیل و ارائه مجموعه های مناسبتر یاری‏‎ ‎‏نمایند.‏

‏ ‏

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

‏واحد خاطرات                      ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎