فصل اول ویژگیهای فردی
عطوفت و مهربانی
انس با نوجوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

انس با نوجوانان

‏یکی از ویژگیهای حضرت امام، انس با نوجوانان بود، به یاد دارم در زمان نوجوانی ام در‏‎ ‎‏منزل حضرت امام رفت و آمد زیادی داشتم، اصولاً برخوردهای مناسبی که در بیت‏‎ ‎‏حضرت امام با ما نوجوانان می شد آنچنان جاذبه ای برای ما داشت که همیشه تلاش‏‎ ‎‏می کردیم تا بیشتر خدمت امام باشیم و در کنار امام خودمان را یک آدم بزرگ احساس‏‎ ‎‏می کردیم، حضرت امام عاشق حضور نوجوانان بودند؛ لذا در عکسهای به جا مانده از‏‎ ‎‏اوایل نهضت می بینیم همیشه عده ای از نوجوانان در کنار امام بوده اند.‏‎[1]‎

‏ ‏

-p68

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

  • )) دکتر محمد رجبی؛ واحد خاطرات.