فصل اول ویژگیهای فردی
عطوفت و مهربانی
بچه سرما نخورد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

بچه سرما نخورد

‏در یکی از روزها که مردم جهت ملاقات حضرت امام آمده بودند، هوا برفی و بسیار‏‎ ‎‏سرد بود، مردم به صف ایستاده بودند تا دست ایشان را ببوسند، ناگهان دیدیم که امام به‏‎ ‎‏ما و دوستان اشاره می کنند که آن بچه شیرخوار، احتمال سرماخوردنش هست، زیرا‏‎ ‎‏مادرش محو دیدار حضرت امام شده بود و از توجه کامل به فرزندش غافل بود؛ لذا به‏‎ ‎‏مادرش تذکر دادند تا فرزند خود را خوب بپوشاند تا سرما نخورد.‏‎[1]‎


-p72

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

  • )) ایوبی؛ واحد خاطرات.