فصل اول ویژگیهای فردی
ساده زیستی
مردی متفاوت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

مردی متفاوت

‏«مایک والاس» گزارشگر تلویزیونی آمریکا که از روزنامه نویسان بنام و بسیار مشهور‏‎ ‎‏آمریکایی است و گویا اولین آمریکایی باشد که با امام مصاحبه داشته است، در ماه‏‎ ‎‏سپتامبر امسال در برنامۀ کانال 4 تلویزیون آمریکا ظاهر شده بود و توسط یکی دیگر از‏‎ ‎‏گزارشگران معروف مصاحبه می شد تا خاطرات برجستۀ خود را در دوران خبرنگاری‏‎ ‎‏بازگوید. از همه کس و همه جا سخن گفت و مخصوصاً به این نکته اشاره کرد که تقریباً‏‎ ‎‏تمام سران کشورهای جهان و همه سیاستمداران بزرگ معاصر را دیده و با آنها سخن گفته‏‎ ‎‏است. نوبت به حضرت آیت الله خمینی(ره) رهبر انقلاب ایران رسید. مایک والاس با‏‎ ‎‏لحنی که احترام و اعتقاد و در عین حال صراحت مخصوصی داشت گفت: باید اذعان کنم‏‎ ‎‏با هوش ترین و زیرک ترین سیاستمداری است که من دیده ام. نفوذ بخصوصی در‏‎ ‎‏مصاحبه کنندگان داشت و به جای اینکه من از ایشان سؤالاتی بکنم، ایشان مرا‏‎ ‎‎[1]‎‏manipulate‏‏ می کرد. من غیر از مطالبی که آیت الله خودشان می خواستند بگویند هیچ‏‎ ‎‏مطلب تازه ای نتوانستم از این سیاستمدار دنیا دیده بیرون بکشم و برای من عجیب بود که‏‎ ‎‏یک مرد روحانی اینچنین بر یکی مثل من که در کار خود تخصص کافی دارم مسلط باشند.‏

‏     ‏‏مایک والاس اضافه کرد: باید بگویم زندگی بسیار ساده که رهبر انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏برای خود فراهم کرده بود، او را از همۀ رهبران دیگر دنیا متمایز می کرد و ما می دیدیم که‏‎ ‎‏او به راستی یک مرد عقیدتی است و دنیا و لذتهای دنیوی برایش ارزشی ندارد. او مرا و‏‎ ‎‏همۀ رجال دیگر دنیا را که به خدمت می پذیرفت، روی فرش ساده می نشانید و ما مجبور‏‎ ‎‏بودیم کفشهای خود را دم در از پا درآوریم و از همان اول کار بفهمیم که با مردی متفاوت‏‎ ‎‏سرو کار داریم.‏‎[2]‎

‎ ‎

  • اداره کردن ـ هدایت.
  • )) دکتر امیر هوشنگ عسگری؛ آیینه حسن؛ ص131.