فصل اول ویژگیهای فردی
دقت در مصرف بیت المال
با چه مجوّزی؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

با چه مجوّزی؟

‏یکی از دوستانم تعریف می کرد که روزی به منزل حضرت امام در نجف رفتم، احساس‏‎ ‎‏کردم که حضرت امام با حاج آقا مصطفی مشغول گفتگو هستند، نگران شدم؛ ولی با‏‎ ‎‏آمدنم قضیه تمام شد. بعد پرسیدم جریان چه بود؟ خادم گفت که: حاج آقا مصطفی ربع‏‎ ‎‏دینار(معادل پنج تومان در آن روز) در اول فصل که هنوز گوجه فرنگی تازه و نوبرانه است‏‎ ‎‏گوجه فرنگی خریده است، امام او را دعوا می کردند، اخم کرده بودند، فریاد می کشیدند‏‎ ‎‏که: ‏با چه مجوزی تو از بیت المال گوجه فرنگی نوبرانه خریده ای؟ حالا وقت خوردن‎ ‎گوجه فرنگی برای طلبه ها نرسیده است‏، با آنکه حاج آقا مصطفی کار حرامی انجام نداده‏‎ ‎‏بودند؛ ولی حضرت امام برای خودشان و فرزندشان این عمل را مناسب نمی دانستند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله محمد آل اسحق؛ واحد خاطرات.