فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
مردمی بودن
چتر را کنار ببرید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

چتر را کنار ببرید

‏روزی در نوفل لوشاتو باران تندی می بارید، امام از داخل چادری که مخصوص نماز برپا‏‎ ‎‏بود بیرون آمدند که به منزل بروند، بنده چتر باز کردم و روی سر ایشان گرفتم که مبادا‏‎ ‎‏باران بر سر و روی ایشان ببارد، امام با مهربانی فرمودند: چتر را کنار ببرید، عرض کردم:‏‎ ‎‏باران تندی می بارد، امام فرمودند: می دانم باران می بارد، می بینم؛ ولی شما چتر را کنار‏‎ ‎‏ببرید. ایشان تا به حیاط منزل محل اقامتشان رسیدند، باران کاملاً عبا و لباسشان را خیس‏‎ ‎‏کرده بود.‏‎[1]‎

‏    ‏‏یک روزهم از آلمان و انگلستان عده زیادی به ملاقات حضرت امام آمده بودند. به‏‎ ‎‏طوری که در داخل اتاق جا نبود و نمی توانستند بنشینند، و قهراً در میان محوطه ایستاده‏‎ ‎‏بودند و باران شدیدی هم می بارید، امام می توانستند در داخل اتاق مقابل پنجره بایستند‏‎ ‎‏و برای جمعیت ملاقات کننده صحبت کنند؛ اما امام در وسط پله ها ایستادند و زیر باران‏‎ ‎‏صحبت را شروع کردند، با آنکه به ایشان اصرار کردند که زیر باران نباشند؛ اما وقتی که‏‎ ‎‏حضرت امام این علاقه و حالت خاص را در جوانان می دیدند؛ حاضر نبودند که خود در‏‎ ‎‏زیر سقف بایستند و آنها زیر باران باشند.‏‎[2]‎

‎ ‎

  • )) مصطفی کفاش زاده؛ اطلاعات؛ ش 17223 (بهمن 1362).
  • )) همان؛ ص21.