فصل دوم: ویژگیهای اجتماعی
خدمتگزاری به مردم
کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید

‏به یاد دارم یک بار بحث دربارۀ مسائل سیاسی خارجی بود و احتیاج به مقداری کارهای‏‎ ‎‏دیپلماتیک پنهان داشت، باایشان مشورت شد و ایشان مطلبی را فرمودند که من فکر‏‎ ‎‏می کنم یک اصل جاودانی برای همه سیاستمدارانی باشد که می خواهند با روش‏‎ ‎‏ماکیاولیستی عمل نکنند، بلکه صادقانه عمل کنند، ایشان فرمودند: کاری نکنید که‏‎ ‎‏نتوانید به مردم توضیح بدهید.‏

‏     یک مسئول اجرایی در روز با صدها انتخاب رو به رو می شود، ایشان ملاکی می دهند‏‎ ‎‏و می فرمایند: ‏کاری که می کنید، کاری در درونش نباشد که نتوانید برای مردم توضیح دهید،‎ ‎اصل آن است که ما مردم را داشته باشیم، ارتباط صادقانه نظام و حکومت با مردم مهمترین‎ ‎مسأله است.

‏     ‏‏چه کاری را نمی توانیم برای مردم توضیح دهیم؟ کاری که یا سازش داشته باشد یا‏

‏کوتاه آمدن، وقتی مسئولی در یک نظام اسلامی کار می کند، شخصیت او متعلق به‏‎ ‎‏خودش نیست و اگر خودش را در مقابل بیگانه کوچک کند، در واقع مردم را کوچک‏‎ ‎‏کرده است، پس گویی حق مردم را خورده است.‏‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏


‎ ‎

‎ ‎

  • )) میرحسین موسوی؛ پا به پای آفتاب؛ ج4، ص 175.