فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی
قاطعیت
قاطعیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

قاطعیت

‏ ‏

نهضت ما همان طور که قدرتهای بزرگ را شکست، این ریشه های ضعیف را مدفون می کند. ما آن روز که بفهمیم دشمنان توطئه گر، دست از لجاجت برنمی دارند، در یک روز فاتحه آنها را می خوانیم. با قاطعیت به اینجا رسیدیم و با قاطعیت جلو می رویم و با قاطعیت مقاصد اسلامی را پیاده خواهیم کرد.[1]

‎ ‎

  • )) صحیفه امام؛ ج9 ص166.