فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی
قاطعیت
امام و لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

امام و لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی

‏آن وقت که دولت مقداری از نظرهای روحانیت را در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی‏‎ ‎‏تأمین کرده بود، و در صفحه آخر روزنامه اطلاعات با تیتر کوچکی و در حدود دوازده ـ‏‎ ‎‏سیزده سطر راجع به این مسأله مطلبی نوشته بودند، حضرت امام با یکی از مراجع‏‎ ‎‏مکالمه تلفنی داشتند، ظاهراً آنطور که از فحوای گفتار امام معلوم می شد، آن آقا اصرار‏‎ ‎‏داشت بر اینکه اکنون که دولت از نظر خودش عدول کرده و کوتاه آمده است، خوب‏‎ ‎‏است که ما هم بپذیریم! حضرت امام فرمودند: ‏نه، ما نمی بایست این را بپذیریم برای‎ ‎اینکه با آن عنوان درشت در روزنامه ضربه به اسلام و قرآن زدند، و امروز هم می بایست به

همان صورت از نظر خودشان برگردند وگرنه این شکست است برای اسلام و برای‎ ‎روحانیت! اگر ما این را بپذیریم به عقب برگشته ایم در حالی که می بایستی آنها در برابر‎ ‎اسلام و روحانیت خاضع باشند‏، و در آخر تلفن به قدری امام پافشاری کردند که به تهدید‏‎ ‎‏شبیه تر بود.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله محمد مؤمن؛ پاسدار اسلام؛ ش 24 (آذر 1362).