امام خمینی و آیت اللّه‌ هاشمی رفسنجانی
تحقیق در مورد جزئیات کاپیتولاسیون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

تحقیق در مورد جزئیات کاپیتولاسیون

تحقیق در مورد جزئیات کاپیتولاسیون 

‏با خبر شدیم که در مجلس رژیم، لایحه ای در مسیر تصویب است که در آن، به‏‎ ‎‏مستشاران امریکایی امتیازاتی داده می شد. در پی گیری این خبر، زمینه جدیدی فراهم‏‎ ‎‏شد برای مبارزه امام. امام چند نفری را مأمور تحقیق دربارۀ جزئیات این خبر کردند که‏‎ ‎‏یکی از آنها من بودم. رفتم پیش آقایان فلسفی و تولیت و سید جعفر بهبهانی؛ پیام امام را‏‎ ‎‏رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده این جریان را هرچه بیشتر و دقیقتر می خواهیم. آقای‏‎ ‎‏بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا متن لایحه و اسناد مربوطه را بدست آورد‏‎ ‎‏و به من داد. من دو روزی تهران ماندم و متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسیون وین را‏‎ ‎‏تهیه کردم. اخباری را هم مرحوم آقای تولیت در اختیار من گذاشت که مجموعاً با‏‎ ‎‏اطلاعات کاملی بردم خدمت امام. ایشان تصمیم به مبارزه داشتند و ما هم ستادی برای‏‎ ‎‏اداره مسائل مبارزه در این مقطع جدید، ایجاد کردیم. امام، هم اعلامیه دادند، هم آن‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 5

‏سخنرانی معروف را کردند و هم پیامهایی را به علمای سراسر کشور فرستادند. مسجد‏‎ ‎‏امام هم پایگاه مهمی شده بود که در این مقطع ـ به پیروی امام ـ هر شب یکی از‏‎ ‎‏چهره های مشهور آنجا سخنرانی می کرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 6

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ دوران مبارزه؛ ج 1، ص 197.