امام و انقلاب اسلامی
تأثیر انقلاب بر جامعه اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

تأثیر انقلاب بر جامعه اسلامی

تأثیر انقلاب بر جامعه اسلامی 

‏مهمترین چیزی که در انقلاب با رهبری امام تحقق پیدا کرد و ادامه دارد و باید روی آن‏‎ ‎‏حساب کرد، انقلابی است که در وضع اسلام به وجود آمد. چیزی که اتفاق افتاد این بود‏‎ ‎‏که اسلام را از یک انحطاط تحمیلی و به بیراهه کشاندن، خارج و اسلام را به متن زندگی‏‎ ‎‏بازگرداند.‏

‏ما در تاریخ اسلام، مجدّد دین و مجدّد مذهب کم نداریم، همیشه در تاریخ‏‎ ‎‏شخصیتهایی درخشیدند و آبروی جدیدی به اسلام داده و آن را احیاء کردند. اما این‏‎ ‎‏مجدّدهای مذهب ما که می بینیم، آنها مجدّد دین هستند ولی انقلاب نکردند.‏

‏در خیلی از جاها اسلام مطرح شد. شاید از زمانی که پیامبر رحلت کردند و چند سال‏‎ ‎‏بعد از پیامبر که هنوز آثار حضور پیامبر را در سینه هایشان داشتند، اسلام در متن زندگی‏‎ ‎‏مردم بود، و دیگر بعد از آن هیچگاه نگذاشتند اسلام به معنای واقعی در جامعه حضور‏‎ ‎‏پیدا کند. ولی اینگونه که در زمان ما اسلام را طرد کردند، در جوامع انسانی هیچ وقت‏‎ ‎‏اتفاق نیفتاده بود. این تصادفی نیست. این برنامه ریزی شده بود؛ یعنی کفر جهانی به‏‎ ‎‏سرکردگی استکبار غربی و قرن اخیر، با تلاش فراوان مارکسیستها و با برنامه ها و تلاش و‏‎ ‎‏خرجهای فراوان و بسیج نیرو، دنبال این بودند که به طور کلی، ادیان الهی بخصوص‏‎ ‎‏اسلام را از متن زندگی مردم دور کنند و در حاشیه بگذارند...‏

‏کار واقعاً دشواری است که انسان بیاید و ادعایی کند و با این همه شیطنت که شده‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 25

‏است، دوباره اسلام را برگرداند در زندگی مردم. این کار را امام شروع کردند. ماها حق‏‎ ‎‏داریم در این مسأله قضاوت کنیم، چون ما از لحظه اول در محضر امام بودیم و از همان‏‎ ‎‏ابتدا شاهد تصمیمات و تفکرات امام و تشکیل نطفه انقلاب در حوزه بودیم. امام بار این‏‎ ‎‏رسالت عظیم را بر دوش خود احساس می کردند که این کار بزرگ را باید از جایی آغاز و‏‎ ‎‏به جایی ختم کنند و عمدتاً ایشان متکی بودند به امداد الهی، چون با محاسبات معمولی‏‎ ‎‏نمی شد به اینجا رسید. خیلی مشکل بود که آدم فکر کند از وضعی که 20 سال پیش‏‎ ‎‏داشتیم، بیاییم به وضعی که امروز جامعه ما دارد و متأسفانه، نسل جوان ما این چیزها را‏‎ ‎‏نمی داند.‏

‏امام این کار را شروع کردند و موفق شدند و آن چیزهایی را که درباره پیامبر‏‎ ‎‏شنیده اید؛ من مصداقش را خود امام می دانم. امام در این راه خیلی زجر کشیدند. در این‏‎ ‎‏سالهای اخیر، ایشان خیلی زجر کشیدند. در مسیر این هدف که مهم بود. شخصیت‏‎ ‎‏ایشان فوق العاده بود، ولی هدف هم، بسیار مهم بود.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 26

  • . جمهوری اسلامی؛ 20/3/1368، ش 2905، صص 14ـ 15.