سیره حکومتی امام
شورای نگهبان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

شورای نگهبان

شورای نگهبان 

‏امام از نهادها در هر مقطعی از زمان که مناسب ببینند، حمایت می کنند. آن روزی که فتنه‏‎ ‎‏لیبرالها و بنی صدر، داشت پایه مجلس را می زد، امام فرمودند: «مجلس در رأس امور‏‎ ‎‏است و هیچ کس حق ندارد از مصوّبات مجلس که تأیید شورای نگهبان را همراه داشته‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 135

‏باشد، تخلف کند.» و آن تعبیراتی که می دانید، «اینها عصاره خون شهداء هستند» و امثال‏‎ ‎‏اینها. ‏

‏دربارۀ شورای نگهبان، امام آن طور قاطع و محکم، ملت و کسانی را که احیاناً گول‏‎ ‎‏بخورند یا بخواهند شیطنت بکنند، تحذیر کردند که مبادا کسی به این نهاد مقدس،‏‎ ‎‏نظر سوئی داشته باشد و بخواهد این نهاد را مخدوش کند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 136

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 6، ص 178.