سیره حکومتی امام
امام جزئیات مسائل مملکت را زیرنظر داشتند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

امام جزئیات مسائل مملکت را زیرنظر داشتند

امام جزئیات مسائل مملکت را زیرنظر داشتند

‏امام جزئیات مسائل مملکت را زیرنظر داشتند و هر جا کوچکترین خلافی می دیدند،‏‎ ‎‏تذکر می دادند. یادم است که در اثنای یکی از جلسات مجلس، از من خواستند که با دفتر‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 148

‏امام تماس بگیرم. من همین کار را کردم و با احمد آقا صحبت کردم. ایشان از سوی امام،‏‎ ‎‏تذکری دادند که مرا تحت تأثیر توجهات همه جانبه امام، قرار داد. تذکر امام این بود که‏‎ ‎‏چون در نطقهای پیش از دستور، بیشتر روی فداکاریهای نیروی هوایی و خلبانها در جنگ‏‎ ‎‏تکیه شده بود. ضمن اینکه امام از شهامت، رشادت و فداکاری خلبانها بسیار خوشحال و‏‎ ‎‏راضی بودند، اما این حالت رضایت را نسبت به تمام ارتش، اعم از نیروی زمینی، دریایی‏‎ ‎‏و هوایی، و پاسداران و ژاندارمری و نیروهای محلی و بسیج به طور یکسان داشتند، امام‏‎ ‎‏فرموده بودند: «از آنجایی که روی اظهارات مجلس حساب می شود، دقت شود تا‏‎ ‎‏تفاوتی در برخوردها نباشد.»‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 149

  • . پا به پای آفتاب؛ ج 6، ص 159.