امام و سیاست خارجی
نظر امام درباره اشغال افغانستان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

نظر امام درباره اشغال افغانستان

نظر امام درباره اشغال افغانستان

‏درست یادم است، آن روز صبح که سفیر شوروی در ایران، خدمت امام رسید و خبر‏‎ ‎‏اشغال نظامی افغانستان را به بهانه هایی که تراشیده به امام داد، امام به ایشان فرمودند که:‏‎ ‎‏«اشتباه بزرگی را مرتکب شده اید، شما با ملتهای اسلامی و به طور کلی با ملتها نباید‏‎ ‎‏خودتان را درگیر کنید.» ‏

‏شوروری فکر می کرد با اشغال نظامی افغانستان و تقویت حکومت مارکسیستی و با‏‎ ‎‏کودتای افغانستان، بر اتحاد جماهیر، یک واحد دیگر هم افزوده می شود؛ ولی اشتباه‏‎ ‎‏بزرگی کرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 219

  • .همان ؛ ص 285.