برخی دیدگاههای فقهی امام
نماز جمعه واجب تخییری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

نماز جمعه واجب تخییری

نماز جمعه واجب تخییری 

‏زمانی در خطبه های نماز جمعه، آنگاه که در اهمیت نماز جمعه صحبت می کردیم،‏‎ ‎‏روایتی خواندیم که کسانی که در نمازهای جمعه حاضر نمی شوند به آنها زن داده‏‎ ‎‏نمی شود یا با آنها ازدواج نمی شود، بعضی پرسیده اند که آیا واقعاً زن دادن به آنهایی که‏‎ ‎‏به نماز جمعه نمی آیند، حرام است؟ چون بنده این روایت را خوانده بودم، توضیحاً‏‎ ‎‏عرض می کنم که خیر، حرام نیست و آنها مسلمانند؛ به خصوص با فتوای امام که نماز‏‎ ‎‏جمعه را «واجب تخییری» می دانند، یعنی انسان می تواند در خانه خودش هم نماز‏‎ ‎‏بخواند و نماز جمعه نیاید؛ اینها نه تنها مسلمانند که حتی مرتکب فسق هم نشده و گناه‏‎ ‎‏هم نکرده اند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 267

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 3، ص 317.