امام و مردم
بسیج مردم در 15 خرداد سال 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

بسیج مردم در 15 خرداد سال 42

بسیج مردم در 15 خرداد سال 42 

‏اگر امام موفق شدند و توانستند این تحول تاریخی را به وجود بیاورند و این رژیم سرتا پا‏‎ ‎‏مسلح را به زمین بزنند و قلدرهای خارجی را از کشور بیرون کنند و دست امریکا،‏‎ ‎‏انگلیس و دیگران را از منابع ما کوتاه کنند، به تنهایی که نمی توانستند این کار را بکنند؛‏‎ ‎‏راهشان این بود که مردم را بسیج کنند. مهمترین حربه امام این بود که مردم این کار را‏‎ ‎‏بکنند و احساس کنند که مال خودشان است؛ این یک معجزه نیست؛ این یک حرکتی‏‎ ‎‏است که تاریخ اینگونه شکل می گیرد. یکی از آن صحنه ها که امام را به اهدافشان خیلی‏‎ ‎‏نزدیکتر کرد و کمر رژیم را شکست، همین 15 خرداد بود.‏

‏با اینکه ظاهراً مردم در 15 خرداد سرکوب شدند، اما پیام خودش را داد. می دانید که‏‎ ‎‏پیام 15 خرداد چگونه به وجود آمد. خیلی زود امام توانستند مردم را بسیج کنند. از آن‏‎ ‎‏لحظه ای که دولت عَلَم از تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی عقب نشینی کرد و شاه‏‎ ‎‏وارد میدان شد و انقلاب به اصطلاح سفیدش را مطرح کرد و امام، با فریبکاری انقلاب‏‎ ‎‏سفید، مخالفت کردند و شاه متوصل به رفراندوم قلابی شد و امام نتیجه رفراندوم را‏‎ ‎‏نپذیرفتند و گفتند که تقلّب و دروغ است و ضدّ خلق و اسلام است، درگیری مستقیمی‏‎ ‎‏بین امام و شخص شاه شروع شد. شاه دو سه ضربه زد؛ در مدرسه فیضیه ضربه زد؛‏‎ ‎‏طلبه ها را به سربازی برد؛ و به روحانیت اهانت کرد، امام هم همه اینها را جواب دادند، تا‏‎ ‎‏به محرم رسیدیم. امام، روحانیت و نیروهای در صحنه، آن محرّم عظیم را آن موقع‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 271

‏درست کردند.‏

‏همان ده روز کافی بود تا مردم با وسعت به صحنه بیایند. بنده آن روز سرباز بودم،‏‎ ‎‏یعنی طلبه ای بودم که ظالمانه به سربازخانه اعزام شده بودم. در ماه محرم مرخصی‏‎ ‎‏گرفتم، به قم آمدم و خدمت امام رفتم. امام توضیح دادند که چه برنامه ای برای عاشورا‏‎ ‎‏دارند و خودشان می دانستند که چه می شود. آن سخنرانی تاریخی و تاریخ ساز امام در‏‎ ‎‏مدرسه فیضیه یک گام غول آسا به طرف موفقیت در مبارزه بود؛ نتیجه اش این بود که امام‏‎ ‎‏را تحمل نکنند و بازداشت کنند.‏

‏بازداشت امام باعث حضور وسیع مردم در حمایت امام و مخالفت با شخص شاه در‏‎ ‎‏صحنه ها شد، که براساس این، پانزده خرداد به وجود آمد. عده ای شهید شدند، عده ای‏‎ ‎‏از مردم از پای در آمدند؛ اما رژیم و اربابان رژیم فهمیدند که فرمان حرکت مردم توسط‏‎ ‎‏امام است.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 272

  • . فهرست تفصیلی سخنرانیهای آیت الله هاشمی رفسنجانی، صص 235ـ236. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام