امام و فقدان یاران انقلاب
نخست وزیری شهید رجایی!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

نخست وزیری شهید رجایی!

نخست وزیری شهید رجایی!

‏بنی صدر با آقای رجایی مخالف بود. تعبیرش دربارۀ آقای رجایی این بود که او‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 294

‏خشک سر است. با تعیین گروه داوری، موضوع نخست وزیری آقای رجایی جدی شد.‏‎ ‎‏آقای بنی صدر موافق نبود؛ ولی چاره ای نداشت. امام هم نخست وزیری آقای رجایی را‏‎ ‎‏تأیید کرده بودند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 295

  • . گفتگو با هاشمی رفسنجانی، حقیقت ها و مصلحت ها؛ صص 70ـ71.