امام و دفاع مقدس
اختیارت شورای عالی دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

اختیارت شورای عالی دفاع

اختیارت شورای عالی دفاع 

‏امام اجازه داده بودند، در شورای عالی دفاع، به جای مجلس و جاهای دیگر، قانون‏‎ ‎‏وضع کنیم. حتی در مواردی که می توانستیم قضاوت کنیم. هر کاری که برای جنگ لازم‏‎ ‎‏می دیدیم، می توانستیم در آن جمع تصمیم بگیریم. در مسألۀ بودجه هم همین طور بود؛‏‎ ‎‏یعنی اگر می گفتیم که مثلاً بودجه این بخش را بردارید و به جنگ بدهید، می دادند.‏‎ ‎‏مشکل قانونی نداشتیم و می توانستیم تصمیم بگیریم.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 319

  • . کیهان؛ 15 / 11 / 1382، ش 17877، ص 123.