نقش محمد جواد حجتی کرمانی در کرمان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نقش محمد جواد حجتی کرمانی در کرمان

‏آیا آقای حجتی در کرمان نقشی در معرفی شخصیت و نظریات ‏‎ ‎‏امام داشتند و آیا در ایجاد جرقه مبارزه در شما موثر بودند؟‏

‏آقای حجتی از شاگردان و مریدان امام و از برجسته گان و مبارزان ‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 47

‏باسابقه کرمان بود، حتی قبل از آغاز نهضت امام خمینی از یاران و ‏‎ ‎‏همفکران مرحوم نواب و پیشوایان فدائیان اسلام بود. ایشان نظریات و ‏‎ ‎‏آراء امام رادر کرمان بسط و نشر می داد و در ایجاد جرقه مبارزاتی در ‏‎ ‎‏من و بسیاری از طلاب جوان کرمان بیشترین نقش را داشت. در اصل و ‏‎ ‎‏اساس، آشنایی من باروحانیت مبارز و شرکت در فعالیتهای سیاسی ‏‎ ‎‏توسط ایشان صورت گرفت. البته اصل گرایش من به امام به دلیل ایجاد ‏‎ ‎‏فضایی بود که کل جامعه را فرا گرفته بود و امام رابه عنوان قطب ‏‎ ‎‏مخالف با نظام فاسد پهلوی و مبارز واقعی مطرح می کرد.‏

‏ایستادگی امام در برابر ظلم و ستم، ایمان و اعتقاد ما را بیشتر می کرد. ‏‎ ‎‏بخصوص به دنبال حوادث 15 خرداد، سخنرانی تاریخی امام، شرایطی ‏‎ ‎‏که برای امام پیش آمد و زندانی شدن امام، همه و همه ایشان را به عنوان ‏‎ ‎‏شخصیت برتر در جامعه مطرح می ساخت. شخصیتی فراتر از ‏‎ ‎‏شخصیتهایی که در حوزه های آن زمان به عنوان الگو و سمبل مقاومت و ‏‎ ‎‏پایداری عنوان می شدند. بدین ترتیب امام به عنوان یکی از شاخص ترین ‏‎ ‎‏مخالفین شاه که خشن ترین عکس العملها را دیده و بیشترین مقاومتها را‏‎ ‎‏بروز داده است، مورد علاقه و اعتقاد ما قرار داشت. بدیهی بود که ‏‎ ‎‏طلبه هایی مثل ما آرزوی دیدار ایشان را داشته باشیم و منزل ایشان برای ‏‎ ‎‏ما زیارتگاهی شود و خاطرات زیبا و بیاد ماندنی برای ما به جا گذارد.‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 48