واکنش امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

واکنش امام

‏امام بعد از این که از وجود این رادیو مطلع شدند چه کردند؟‏

‏ همان طور که گفتم اول از حاج آقا‏‎ ‎‏مصطفی پرس و جو کردند و ‏‎ ‎‏بعد خواستند که برنامه ها را ببینند. من هم برنامه یکی دو ماهه اول را که ‏‎ ‎‏مرتب و منظم کرده بودم خدمت ایشان بردم. ایشان مروری کردند و بعد ‏‎ ‎‏مرا خواستند و فرمودند که من برنامه ها را دیدم، مجموعا خوب بود، اما‏‎ ‎‏دو تذکر دارم. یکی اینکه سعی کنید مبالغه نکنید و دروغ هم نگویید. ‏‎ ‎‏حقیقت را بگویید و اضافه هم نگویید. همان حقیقت تاثیر خودش را‏‎ ‎‏دارد. دوم اینکه در برنامه ها فحاشی نکنید. به عرض ایشان رساندم که ‏‎ ‎‏بنای ما حتی الامکان همین است، منتهی من نمی دانم کدام مطلب خلاف ‏‎ ‎‏بوده که نظر شما را جلب نموده است. ایشان اشاره کردند به یک مطلبی ‏‎ ‎‏که من آن را از جزوه ای که مرحوم چمران در اتحادیه انجمنهای اسلامی ‏‎ ‎‏دانشجویان امریکا نوشته بود نقل کرده بودم. من از این جزوه که یک ‏‎ ‎‏جزوه تحلیلی در مورد وقایع 15 خرداد بود مطالب زیادی نقل کردم و ‏‎ ‎‏آنها را در برنامه رادیویی به منظور دفاع از حرکت امام در جریان 15 ‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 85

‏خرداد و افشای ادعاهای دروغین شاه مبنی بر اصلاحاتی که ادعا کرده ‏‎ ‎‏بود، خواندم. در نهایت هم بیان کردم که شاه مدعی است امام از فئودالها‏‎ ‎‏حمایت کرده است و مدعی است که امام خود یک فئودال است، در ‏‎ ‎‏صورتی که امام یک وجب زمین ندارد.‏

‏امام فرمودند: نه، این طور نیست که یک وجب زمین نداشته باشیم. ‏‎ ‎‏ما در خمین یک قطعه زمین داریم که در اختیار اخوی است. ایشان ‏‎ ‎‏کشاورزی می کند و درآمدش را بین فامیل و فقرا تقسیم می کنند. این که ‏‎ ‎‏من زمین ندارم خلاف واقع است، شما واقعیت را بگویید. بعد هم ما را‏‎ ‎‏دعا کردند. از آن به بعد با اطمینان از این که نظر امام نسبت به عملکرد ‏‎ ‎‏مامثبت است برنامه را ادامه دادیم.‏

‏ فقط شما برنامه داشتید؟‏

‏ نه، ما یک گروه بودیم. گروههای دیگر هم فعالیت می کردند. ‏‎ ‎‏گروههای دانشجویی که حسین ریاحی و دوستانش بودند، مولوی ‏‎ ‎‏عربشاهی که از طرف علینقی منزوی به عنوان مترجم بختیار انتخاب شده ‏‎ ‎‏بود و در تشکیلات آنها بود. گروههای دیگری هم بودند که برنامه هایی ‏‎ ‎‏داشتند.‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 86