پاسخ منفی امام به مجاهدین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پاسخ منفی امام به مجاهدین

‏یک روز که من پیش امام رفتم، امام فرمود: من در خلال صحبتهای آنها‏‎ ‎‏فهمیدم که نسبت به معاد ایمان ندارند و معاد را دنباله سیر تکامل همین ‏‎ ‎‏جهان می دانند. من این صحبت امام را به آقایان حسین روحانی و تراب ‏‎ ‎‏حق شناس گفتم و آنها این مطلب را تایید کردند و گفتند ما این تلقی را‏‎ ‎‏از کتاب «راه طی شده» آقای بازرگان اخذ کردیم. من دوباره نزد امام ‏‎ ‎‏آمدم و به ایشان گفتم، امام فرمودند راه طی شده را من ندیده ام. رفتم ‏‎ ‎‏کتاب را از کتابخانه مدرسه مرحوم آقای بروجردی گرفتم و خدمت امام ‏‎ ‎‏آوردم.‏

‏امام پس از مطالعه گفتند: کتاب راه طی شده مباحثی از این قبیل را‏‎ ‎‏دارد منتهی من آقای بازرگان را می شناسم، آقای بازرگان فرد معتقدی ‏‎ ‎‏است و به معاد ایمان دارد. ایشان برای این که ذهن کسانی را که مطالعه ‏‎ ‎‏مذهبی و پایبندی های اعتقادی ندارند به مبانی مذهبی نزدیک کند، ‏‎ ‎‏یکسری اظهارات این چنینی کرده است تا از این طریق آنهایی که به هیچ ‏‎ ‎‏چیز اعتقاد ندارند به مبانی اعتقادی اسلامی پایبند شوند ولی من می دانم ‏‎ ‎‏که آقای بازرگان به معاد اعتقاد دارند.‏

‏به هر حال امام به اصالتِ ایدئولوژی سازمان شک کرد و در مقابل ‏‎ ‎‏آنها سکوت کردند. چرا که رد آنها و تخطئه شان، آب به آسیاب رژیم شاه ‏‎ ‎‏ریختن بود و شاه خیلی خوشحال می شد گروهی که فعالیت سیاسی این ‏‎ ‎‏چنینی دارند و در ایران و در بین جوانان دارای نفوذند تخطئه می شوند.‏

‏البته در این جریان، سازمان از کلیه اهرمهایی که در ایران داشت ‏‎ ‎‏کمک گرفت تا نظر امام را‏‎ ‎‏جلب کند. علاوه بر مرحوم آقایان طالقانی و ‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 112

‏زنجانی آقای رفسنجانی، آقای مطهری، آقای منتظری و پاره ای دیگر از ‏‎ ‎‏علما برای امام نامه نوشتند تا‏‎ ‎‏به ایشان فشار آورده و تایید بگیرند، اما‏‎ ‎‏امام در مقابل به دلیل آگاهی از مبانی ایدئولوژیک آنها با وجود سفارشها‏‎ ‎‏و توصیه ها سکوت کردند و محکم و استوار در موضع خود باقی ماندند.‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 113