صاحب خانه امام در نوفل لوشاتو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

صاحب خانه امام در نوفل لوشاتو

‏آقای عسگری صاحبخانه نوفل لوشاتوی امام خمینی بود. حاج احمد آقا‏‎ ‎‏پس از این که مطمئن شد ایشان هیچ بهره گیری شخصی و خانوادگی از ‏‎ ‎‏حضرت امام و نام ایشان نمی خواهد انجام دهد قبول کرد که حضرت ‏‎ ‎‏امام در آن خانه سکونت کنند.‏

‏خود آقای عسگری هم پس از اطلاع از این تصمیم، آمد و تابلوی ‏‎ ‎‏جلوی خانه را که نام خودش بود کند و در تمام دوران اقامت امام در آن ‏‎ ‎‏جا هم هیچگاه جلوی دوربین، که یک صحنه فیلم از او بگیرد، نرفت. ‏‎ ‎‏حاج احمد آقا همیشه از این فرد به پاکی و شایستگی یاد می‏‏ ‏‏کرد.‏

‏یا در مورد آقای دکتر حبیبی من یادم هست که مرحوم حاج احمد ‏‎ ‎‏آقا احترام ویژه‏‏ ‏‏ای قایل بود. دکتر حبیبی در آن زمان جزو سرشناسان ‏‎ ‎‏جناحهای اسلامی و دانشجویی در پاریس و در کل اروپا بود که در ‏‎ ‎‏پاریس تشریف داشت. از دیگر افرادی که در آن زمان در پاریس بودند ‏‎ ‎‏آقایان غضنفرپور، قطب‏‏ ‏‏زاده، بنی‏‏ ‏‏صدر و دکتر یزدی بودند.‏

‏دکتر یزدی از امریکا به پاریس آمده بود. حاج احمد آقا معتقد بود که ‏‎ ‎‏آقای دکتر حبیبی کمتر از اینها خودش را مطرح می‏‏ ‏‏کند و هر کاری را که ‏‎ ‎‏به ایشان ارجاع دادیم به شایستگی و زیبایی خاص انجام می‏‏ ‏‏دهد، بدون ‏‎ ‎‏این که کمترین تظاهری بکند و یا خودش را به نوعی مطرح سازد.‏

‏حاج احمد آقا از همان ابتدای شکل‏‏ ‏‏گیری مبارزات سعی داشت که ‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 190

‏چنین عناصری را کشف کرده و از وجودشان بهره بگیرد. عامل اصلی ‏‎ ‎‏سنجش افراد، تقوا، قابلیت و توانایی اداره و انجام امور، صداقت و تواضع ‏‎ ‎‏آنها بود. اندکی بعد از رفتن امام به پاریس، شهید حاج مهدی عراقی از ایران ‏‎ ‎‏آمدند و امور مربوط به بیت امام و امور بیرونی ایشان را بر عهده گرفتند.‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 191