مسئولیت اقامت بستگان امام در نوفل لوشاتو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مسئولیت اقامت بستگان امام در نوفل لوشاتو

‏آیا شما هم در طول مدت اقامت امام در پاریس حضور داشتید؟‏

‏ مدت کوتاهی در آن جا بودم. حدودا ده روز در پاریس بودم و ‏‎ ‎‏مسئولیت امور مربوط به اقامت بستگان امام در نجف را بر عهده داشتم. ‏‎ ‎‏اقامت یاران امام بر عهده دفتر امام در نجف بود اما امور مربوط به ‏‎ ‎‏بستگان با من بود. مثلا در فرودگاه بغداد امام خمینی به من فرمودند که ‏‎ ‎‏همشیره حاج احمد آقا به این جا آمده تا به حج مشرف شود، ترتیبی بده ‏‎ ‎‏که ایشان به صورت قانونی اقامت و ویزا بگیرد. خوب، من پس از ‏‎ ‎‏شنیدن دستور امام درصدد گرفتن اقامت و ویزای حج برای ایشان شدم ‏‎ ‎‏و توانستم در همان سال ایشان را با خانم بنت الهدی همشیره شهید ‏‎ ‎‏محمد باقر صدر به حج اعزام کنم. همین طور همسر امام را با تدارکات ‏‎ ‎‏ویژه‏‏ ‏‏ای به پاریس فرستادم. البته در آن زمان ویزا لازم نبود اما من کارهای ‏‎ ‎‏لازم دیگر را انجام دادم.‏

‏پس از انجام کلیه کارها به نجف برگشتم تا این که حاج احمد آقا از ‏‎ ‎‏پاریس به من زنگ زد و گفت: ما عازم ایران هستیم، امام گفتند تو هم ‏‎ ‎‏به پاریس بیا و با هم از پاریس به تهران برویم.‏

‏مشخص است که این برخورد برای من تا چه حدی ارزشمند بود و ‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 191

‏حس وفاداری شدید را در من بر می‏‏ ‏‏انگیخت. من پشت تلفن بغضم ‏‎ ‎‏ترکید و از شدت ذوق اشک می‏‏ ‏‏ریختم. خوب به هرحال در این دوران ‏‎ ‎‏از مبارزات که شدت درگیریها ذهن مرا مشغول کرده بود وقتی کسی ‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏بیند خدمتی که کرده فراموش نشده است به وجد می‏‏ ‏‏آید.‏

‏ شما به پاریس تشریف بردید؟‏

‏ بله من در دوم بهمن به پاریس رفتم.‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 192