فصل سوم : گفتگـو
ذائقه فقهی امام صدر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ذائقه فقهی امام صدر

* با توجه به روابط طولانی و شناخت عمیقی که از امام موسی صدر دارید، درباره  ذائقه فقهی ایشان نیز بفرمایید.

‏مرحوم پدرم، دایی‌جان و مرحوم آقا سید محمد باقر صدر، هم از نظر مبانی و هم از ‏‎ ‎‏نظر ذائقه فقهی مشترکات زیادی داشتند. این اشتراکات به قدری زیاد بودند که می‌توان ‏‎ ‎‏گفت، اینها یکی بودند! هر سه اینها به اثرات دو عنصر زمان و مکان در احکام فقهی ‏‎ ‎‏اهمیت زیادی می‌دادند. هر سه اینها معتقد بودند که اگر رسول خدا‏‎ ‎‏(ص) امروز بودند، ‏‎ ‎‏خیلی از این احکام حتی احکام اولیه نوع دیگری بود! یادم هست که دایی‌جان همواره ‏‎ ‎‏می‌گفتند: «فقهای ما نباید ببینند که رسول خدا‏‎ ‎‏(ص) 1400 سال پیش چه کردند! آنها ‏‎ ‎‏باید فکر کنند که اگر ایشان امروز می‌بودند چه می‌کردند!». یا شهید سید محمد باقر ‏‎ ‎‏صدر می‌گفتند: «خیلی از احکام هستند که میزان حد و حدودی که برای آنها تعیین ‏‎ ‎‏شده است، متناسب با فرهنگ و عرفیات جامعه در صدر اسلام است!». ‏

‏بگذارید برایتان مثالی بزنم! شما اگر در کوچه راه بروید و پایتان روی مدفوع برود، ‏‎ ‎‏بر طبق فتاوی موجود اگر پا را چند بار روی خاک بکشید پاک است! چون خاک از ‏‎ ‎‏مطهرات است! در زمان رسول خدا(ص) دقیقاً اینجور بود. آن زمان اتاق و کوچه از نظر ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 34

‏پوشش کف هیچ فرقی با یکدیگر نداشتند! پوشش هر دو خاک و در امتداد هم بود! آب ‏‎ ‎‏هم که مثل حالا زیاد نبود! عرفیات آن زمان آنگونه اقتضا می‌کرد! حالا بیاییم وضع ‏‎ ‎‏امروز را در نظر بگیریم. اگر با پای برهنه در حیاط راه برویم و پایمان روی مدفوعی ‏‎ ‎‏برود، چه می‌کنیم؟ آیا دلمان می‌آید که چند بار پا را به خاک بمالیم و بعد وارد اتاق ‏‎ ‎‏شویم؟ و بگوئیم از لحاظ شرعی نجس نیستم؟ حد شرع کدام است؟ شما به بچه‌تان ‏‎ ‎‏کدام را یاد می‌دهید؟ حقیقت آن است که خیلی از مبانی اینطوری هستند و مت‏‏ا‏‏سفانه ‏‎ ‎‏دگم یا جمود نمی‌گذارند که متناسب با زمان حرکت کنیم!‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 35