فصل سوم : گفتگـو
دیدار امام صدر و دکتر شریعتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدار امام صدر و دکتر شریعتی

* گویا دیداری بین آقای صدر و مرحوم دکتر شریعتی در پاریس صورت گرفته،  جریان این ملاقات چه بود؟

‏همینطور است! دکتر شریعتی زمانی از ایران خارج شد که در داخل کشور، حوزه و ‏‎ ‎‏امکان فعالیت واقعاً برای او تنگ شده بود. تفالی به قرآن زده بود و نهایتاً بعد از ‏‎ ‎‏مشورت با تنی چند از دوستان به اروپا آمد. دایی‌جان از آمدن دکتر به اروپا خیلی ‏‎ ‎‏استقبال کردند. البته من باید همین‌جا به نکته‌ای اشاره کنم! استقبال آقای صدر از ‏‎ ‎‏فعالیت‌های دکتر شریعتی بدان معنی نیست که ایشان با تمام آراء و عقاید وی موافق ‏‎ ‎‏بودند. مثلاً من یادم هست که در یک سفری با ایشان از آخن به فرانکفورت می‌رفتیم. ‏‎ ‎‏من نوار «امت و امامت» دکتر شریعتی را در ماشین گذاشته بودم که البته آن موقع هنوز ‏‎ ‎‏چاپ نشده بود. به یک جایی رسید که دکتر شریعتی به برخی برداشت‌ها استناد نمود. ‏‎ ‎‏دایی‌جان گفتند که در اینجا یک فرض دیگری هم در بحث مطرح است که اگر دکتر ‏‎ ‎‏شریعتی از آن مطلع بود، این استنباط را نمی‌کرد! و این قضیه استدلال او را قدری ‏‎ ‎‏ضعیف می‌کند! با وجود این ایشان به چند دلیل کار دکتر شریعتی را ارزشمند ‏‎ ‎‏می‌دانست. اول اینکه دکتر شریعتی در مقطعی منشا عقده‌زدایی جوانان شده بود که ‏‎ ‎‏مارکسیسم می‌رفت تا به عنوان اندیشه‌ای پیشرو و آزادی‌بخش فراگیر گردد. دوم اینکه ‏‎ ‎‏آقای صدر نگریستن از ورای قله علم به دین را مهم و ارزشمند می‌دانست. بگذارید ‏‎ ‎‏برایتان خاطره‌ای در این مورد تعریف کنم. ‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 44