فصل سوم : گفتگـو
آقای صدر علیرغم ضعف جسمانی ناشی از اعتصاب به بقاع سفر کرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آقای صدر علیرغم ضعف جسمانی ناشی از اعتصاب به بقاع سفر کرد

* آیا از اقدامات امام صدر برای خاموش ساختن آتش فتنه در بقاع خبر دارید؟ 

‏بله. دایی‌جان علیرغم ضعف شدید جسمانی در اولین ساعات صبح روز بعد به بقاع ‏‎ ‎‏سفر کرد و به روستای دیرالاحمر رفتند. با اینکه فضای حاکم بر آن منطقه جنگی بود و ‏‎ ‎‏احتمال تیراندازی و مورد اصابت قرار گرفتن ماشین حامل ایشان توسط سلاحهای ‏‎ ‎‏سنگین مزدوران جنگ‌افروز زیاد بود، اما کمترین تردیدی به خود راه ندادند و به ‏‎ ‎‏روستا وارد شدند. استقبال اهالی آن روستای مسیحی از امام یک رویداد بی‌نظیر تاریخی ‏‎ ‎‏بود. بعد از آن به دیدن روستای القاع و نیز شهر مسیحی‌‌نشین زحله رفتند و با مسیحیان ‏‎ ‎‏به گفتگو نشسته و نهایتاً با تدبیر خود غائله را پایان دادند.‏

* بالاخره اعتصاب غذای امام صدر چه اندازه در خاموش ساختن شعله‌های جنگ  داخلی لبنان موثر بود؟

‏جنگ داخلی لبنان به دوره‌های متعددی قابل تقسیم است. همانطور که اشاره کردم. ‏‎ ‎‏دور اول جنگ داخلی لبنان در اواسط خرداد 1354 با روی کار آمدن دولت رشید ‏‎ ‎‏کرامی به پایان رسید و آرامش برپا شده تا اوایل پاییز آن سال ادامه یافت. مت‏‏ا‏‏سفانه با ‏‎ ‎‏فتنه‌انگیزی اسرائیل از سویی و تحریکات فالانژیست‌ها احزاب چپ فلسطینی، لبنانی و ‏‎ ‎‏در راس آنها حزب سوسیالیست به اصطلاح ترقی‌خواه به رهبری کمال جنبلاط از ‏‎ ‎‏سوی دیگر، آتش جنگ مجدداً در اواسط مهر ماه شعله‌ور شد که این‌بار تا مهر سال ‏‎ ‎‏1355 ادامه یافت. کمال جنبلاط، پدر همین آقای ولید جنبلاط از رهبران حرکت 14 ‏‎ ‎‏مارس در لبنان است که راه پدر را ادامه می‌دهد. آن پدر، هماهنگ با طراحان خارجی ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 113

‏جنگ داخلی لبنان به مخالفت با اقدامات صلح‌طلبانه دایی‌جان برخاسته بود و این پسر ‏‎ ‎‏در این روزگار، هماهنگ با دشمنان خارجی مقاومت اسلامی، به مخالفت با اقدامات ‏‎ ‎‏آقای سیدحسن نصرالله برخاسته، که در آن زمان به عنوان جوان هیجده ساله‌ در زمره ‏‎ ‎‏کادرهای جهادگر دکتر چمران جانفشانی می‌کرد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 114