فصل سوم : گفتگـو
آقای جلال الدین فارسی از هیچ کوششی علیه آقای صدر فروگذاری نکرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آقای جلال الدین فارسی از هیچ کوششی علیه آقای صدر فروگذاری نکرد

‏بدون مبالغه آقای فارسی از هیچ کوششی علیه آقای صدر فروگذاری نکرد. پس از ‏‎ ‎‏انقلاب که به اسناد سفارت ایران در لبنان دسترسی پیدا کردیم سرنخ اغلب جزواتی را ‏‎ ‎‏که منتسب به ایشان و بر اساس اطلاعات ایشان بود در آنجا یافتیم. یکی دو بار من و ‏‎ ‎‏قطب‌زاده با او صحبت کردیم. پس از جلسه به قطب‌زاده گفتم: اگر هرکس دیگری ‏‎ ‎‏جای من بود آن چنان تحت تاثیر قرار می‌گرفت که به آقای صدر لعن و نفرین می‌کرد.‏

‏در یک درگیری دولت لبنان حکم اخراج چند نفر از ایرانیها از جمله آقای فارسی را ‏‎ ‎‏صادر کرد. ساعت 5 / 12 شب به آقای صدر اطلاع دادند که بر اساس حکم یک دادگاه، ‏‎ ‎‏فردا صبح قرار است این افراد از لبنان اخراج شده و احتمالاً تحویل حکومت ایران داده ‏‎ ‎‏شوند. آقای صدر شبانه با رئیس‌جمهور لبنان (شارل حلو) تماس گرفتند و گفتند چنین ‏‎ ‎‏حکمی ‌برای امضاء پیش شما آمده، آن را امضاء نکنید تا فردا صبح شما را ببینم. فردا ‏‎ ‎‏صبح دوباره تماس گرفتند و گفتند «اینها در ایران فعالیتهایی داشته‌اند البته من در حکم ‏‎ ‎‏دادگاه مداخله نمی‌کنم، اما تحویل دادن آنها به ایران منجر به اعدام آنها خواهد شد، ‏‎ ‎‏اجازه بدهید اینها به سوریه بروند، من هم تلاش می‌کنم که سوریه از ورود آنان ‏‎ ‎‏ممانعت نکند». پس از آن آقای صدر با مقامات سوری تماس گرفتند و اظهار داشتند که ‏‎ ‎‏«این افراد البته شلوغ هستند و شلوغ می‌کنند، اما مخلّ امنیت شما نیستند، اینها در تبعید و خارج از وطن هستند و مبارزه می‌کنند». بعد هم کمکهایی به این افراد کردند. اما ‏‎ ‎‏همین قضیه را آقای فارسی تحریف کرد و در یک اعلامیه‌ای عنوان کرد که اخراج این ‏‎ ‎‏افراد از لبنان زیر سر آقای صدر و تشکیلات ایشان بود.‏‎[1]‎‏ زیرا باور داشت در صورت ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 172

‏حضور ایشان در لبنان کسی طرف آقای صدر نمی‌رود و یا ایرانیهایی که می‌آیند به ‏‎ ‎‏سوی دکتر چمران کشیده نمی‌شوند. لذا برای رهایی از این مخمصه آقای صدر ترتیب ‏‎ ‎‏اخراج آنان را داده است تا بی رقیب! باشد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 173

  • . دکتر چمران می گفت ساعتها طول کشید تا توانستم ذهن آقای محمد منتظری و یاران ایشان را نسبت به  واقعیت امر و نیز تلاش خیرخواهانه امام موسی صدر روشن سازم.