فصل سوم : گفتگـو
اتحاد شاه و کمیل شمعون علیه امام موسی صدر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اتحاد شاه و کمیل شمعون علیه امام موسی صدر

‏این بیانات امام موسی صدر و تحذیر یاسر عرفات از خطر انفجار باعث ناراحتی شدید ‏‎ ‎‏احزاب چپ و حزب کمونیست شد و سیل تهمت و افترا بطرف وی سرازیر گردید. ‏‎ ‎‏ایذا و اذیت اعضا ‏‏حرکة‌المحرومین‏‏ شدت گرفت. ناگهان در این بحبوحه تماس‌هایی بین ‏‎ ‎‏شاه و کمیل شمعون برقرار شد. قرارهایی با هم گذاردند. بنا به گفته افراد موثق و از ‏‎ ‎‏جمله منابع و روابط خوبی که دکتر چمران داشت، جنگندگان گروه شمعون یعنی ‏‎ ‎‏حزب احرار در ایران تعلیمات نظامی ‌دیدند و اسلحه و پول شاه به سوی آنها سرازیر ‏‎ ‎‏شد. در اینجا بود که خونخواران شمعون در مقابل چشمان خواب بزرگان چپ و ‏‎ ‎‏راست لبنان به جان شیعیان افتادند و کشتار شیعیان شروع شد. موج تبلیغات علیه امام ‏‎ ‎‏موسی هم در لبنان و هم در ایران توسط ایادی ساواک به اوج رسید. برخی از دوستان ‏‎ ‎‏ما معتقد بودند که شاه از فعالیتهای سیاسی و نظامی ‌امام موسی به عنوان یک رهبر و ‏‎ ‎‏قائد شیعی سخت به هراس افتاده بود. در اینجا بد نیست قسمتی از یک نامه دکتر ‏‎ ‎‏چمران را بیاوریم:‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 189