فصل سوم : گفتگـو
جنوب لبنان کانون خطر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

جنوب لبنان کانون خطر

‏هیچکس در جهان عرب و هیچیک از آگاهان بر اوضاع این جهان پرآشوب نیست که ‏‎ ‎‏از اهداف تاریخی اسرائیل نسبت به جنوب لبنان (جبل عامل) و بخصوص در قسمت ‏‎ ‎‏ماورای لیطانی مطلع نباشد. آبهای این منطقه و کوههای سرسخت که مرزهایی محکم و ‏‎ ‎‏غیر قابل‌ عبور است، با حاصلخیزترین زمینهایش و تاریخ و آثار ذیقیمت و جهانی، ‏‎ ‎‏شهرهای صور و قانا طمع آتشین اسرائیل را نیز شعله‌ور می‌کند.‏

‏نقشه‌های چاپ شده، کلمات رهبران اسرائیل و ادله چندی دیگر، این خطر را تایید ‏‎ ‎‏می‌کند. در چند سال گذشته، اسرائیل سعی کرده که خطر فلسطینیها را از جنوب لبنان با ‏‎ ‎‏مردم زحمتکش و محرومش دفع کند. این حمله که جنوب را به صورت مهجور و راکد ‏‎ ‎‏درآورده است به اضافه تهدیدات دائمی ‌و موسمی ‌اسرائیل، جزئی از نقشه‌ها و توطئه‌ای ‏‎ ‎‏است که اگر تصرف کامل جنوب ممکن نشد، حداقل منطقه‌ای بحرانی، بدون امنیت، با ‏‎ ‎‏مرزهای بدون نگهبان و قابل عبور اسرائیل بماند. ‏

‏در بحران نوزده ماهه و خونین لبنان، هر چند مشکلات جنوب و هجرت مردمش ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 303

‏به بیروت و نارضایتی عمومی ‌که از اهمال «مجلس جنوب» حاصل شده بود، یکی از ‏‎ ‎‏عوامل مهم انفجار بود، ولی جنوب لبنان نسبتاً آرام بود زیرا شیعیان مردانه مانع تعدی به ‏‎ ‎‏مسیحیان شدند و نگذاشتند فتنه به آنجا منتقل شود و چون این بحران رو به آرامش ‏‎ ‎‏گذارد، اسرائیل سعی کرد با ماسک انسان دوستی، مردم جنوب را بفریبد؛ چند درمانگاه ‏‎ ‎‏ساخت. داوطلب خرید توتونهای تولیدی آنجا شد، پیشنهاد کار در اسرائیل و سفر و ‏‎ ‎‏نقل و انتقال به مردم جنوب لبنان و نوار مرزی با اسرائیل را داد که همه این فریبها را ‏‎ ‎‏شیعیان با فتوای تاریخی امام موسی صدر که «التعامل مع اسرائیل حرام» (هرگونه داد و ‏‎ ‎‏ستد با اسرائیل حرام است) رد کردند.‏

‏اسرائیل فتنه‌های دیگری برانگیخت و به واسطه عوامل خود در چپهای افراطی لبنان ‏‎ ‎‏و در سازمان «‏‏قیادة عامة‏‏» فلسطینی و بعث عراقی به تحریکات خصمانه علیه مسیحیان ‏‎ ‎‏مشغول شد، کینه‌ها از بیروت و شمال هم به مسیحیان جنوب سرایت می‌کرد و چون ‏‎ ‎‏مردم مسیحی جنوب این روش را رد کردند ناگهان مشاهده کردند که عناصر مسلحی از ‏‎ ‎‏فاشیستهای راستگرا از چند نقطه مرزی اسرائیل وارد لبنان شدند و مردم دهات ‏‎ ‎‏مسیحی‌نشین را در مقابل وضع جدیدی قرار دادند. اکنون زد وخورد گاه به گاه بین این ‏‎ ‎‏مسلمانان و چپهای افراطی در جریان است. باز هم سازمان مقاومت فلسطین مجبور ‏‎ ‎‏است در دفاع از مواضع و حدود خود و از دهات مسلمان‌نشین حمایت کند. بخصوص ‏‎ ‎‏که در چند ده و شهر مانند مرجعیون، حانین، بلاط، و دبین مورد تجاوز راستهای ‏‎ ‎‏افراطی قرار گرفته و پاره‌ای محل‌ها و چادرهای آنها ویران شده است. جوانان امل هم ‏‎ ‎‏برای حفظ سرزمین جنوب از یورشها و حمله‌های کماندویی اسرائیل در نقاط ‏‎ ‎‏استراتژیک موضع گرفته و چون همکاری فاشیستهای راستگرا با اسرائیل و وجود ‏‎ ‎‏اسلحه و افسران و ارتباط تلفنی را از طرف اسرائیل کشف کرده‌اند لذا مجبور شدند در ‏‎ ‎‏پنج نقطه مرزی و در خط مقدم و بخصوص در تل مسعود و سرحدات نظامی، ‏‎ ‎‏پایگاههای دفاعی و چریکی خود را به وجود آورند. ‏

‏تجار جنگ و مزدوران جنگجو هم برای ادامه تجارت خود به جنوب رفته‌اند از این ‏‎ ‎‏جهت بیم آن می‌رفت که درست همان وضع بیروت و شمال در جنوب تکرار شود،‏‎ ‎


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 304

C:\Users\Asus\Pictures\1.JPG

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 305

C:\Users\Asus\Pictures\2.JPG


خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 306

‏ اسرائیل تهدید می‌کند که نیروهای حافظ صلح عرب و بخصوص ارتش سوریه حق ندارند از ‏‎ ‎‏نهر لیطانی بگذرند. ارتش لبنان هم واحدی در منطقه ندارد از سوی دیگر وضع ناامن موجود هم ‏‎ ‎‏خطرات فراوان به دنبال دارد. و ممکن است باز هم توطئه جدیدی از طرف اسرائیل مطرح ‏‎ ‎‏شود. اکنون یک سلسله فعالیتهای سیاسی برای لجام کردن اسرائیل و جلوگیری از بحران‌آفرینی و عکس‌العمل او در برابر انتقال ارتش عربی به جنوب لبنان در جریان است.‏

‏در حال حاضر اعمال کینه‌توزانه چپی‌های تندرو و چند سازمان فلسطینی افراطی، که بخصوص ‏‎ ‎‏با حمله به مدرسه فنی ـ حرفه‌ای شیعیان و کشتن نگهبان آن شروع شد و سپس حوزه علمیه ‏‎ ‎‏«معهد در اسارت اسلامی» را غارت کردند و به جوانان امل و مردم شیعه حمله‌ها شد و گاهی ‏‎ ‎‏هم نسبت به آقای صدر سخنان ناروایی گفتند، سبب شده است تا حد زیادی روابط مردم ‏‎ ‎‏جنوب را با سازمان مقاومت فلسطینی متزلزل گرداند. در تماسهای مکرری که رهبران فتح با ‏‎ ‎‏آقای صدر گرفتند و بخصوص در سه ملاقات پی در پی ایشان با یاسر عرفات و ابوجهاد، ‏‎ ‎‏عواقب این وضع مطرح شد و بخصوص که حملات مسیحیان از یک طرف و انحصار مکان ‏‎ ‎‏فعالیت مقاومت در جنوب از طرف دیگر و روش خشمگین مردم و عکس‌العملشان به ‏‎ ‎‏خرابکاری‌های ناجوانمردانه، همه را‏‏ نگران کرده است.‏‎[1]‎

‏یاسر عرفات ضمن اظهار شرمندگی و عذرخواهی صراحتاً به آقای صدر می‌گفت ‏‎ ‎‏فقط شما حامی ‌ما هستید و در اثر حمایت شما مسیحیان هم مطمئن خواهند شد.‏

‏و آقای صدر نیز با صراحت خواستار محدود کردن فعالیت خرابکاران و تندروان ‏‎ ‎‏چپ شد و بر این اساس تصمیم همکاری کامل گرفته شد. و برای همگان اهمیت ‏‎ ‎‏موضع شیعیان برای نهضت مقاومت فلسطین و وفاداری آنان به ارزشها و استقامت ‏‎ ‎‏سلوک آنان روشن گردید.‏

‏جنوب لبنان هم اکنون احتیاج به حد اعلای دقت و کمک دارد. باید با فعالیت ‏‎ ‎‏شدید سیاسی اسرائیل را از هر نوع تعدی باز داشت و ارتش عربی یا لبنانی را به آنجا ‏‎ ‎‏فرستاده برای آبادی لبنان جنوبی نقشه‌ها و فعالیتهای وسیعی طرح کرد. ‏

‏باید سازمان مقاومت لبنانی ـ امل ـ را با قدرت بیشتر به همکاری کامل با سازمان ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 307

‏فتح تشویق کرد که از تحریکات بی‌معنی و خطرناک چپ و راست افراطی جلوگیری ‏‎ ‎‏کنند. باید یک همکاری وسیع عربی نسبت به جنوب ایجاد نمود تا جهان احساس کند ‏‎ ‎‏که هر نوع تجاوزی به جنوب لبنان در حقیقت تجاوز به جهان عرب است و ممکن ‏‎ ‎‏است با عکس‌العملهای نظامی‌ و اقتصادی روبرو شود. ‏

‏این مطالب را در نامه آقای صدر به کنگره رهبران عرب در قاهره مشاهده می‌کنیم و همین ‏‎ ‎‏مطالب از جمله علل سفرهای اخیر ایشان و بخصوص سفر حج به عربستان سعودی می‌باشد.‏

‏در این زمینه نکات فراوان و عبرت‌آموزی وجود دارد که در مصاحبه‌ای که در پی ‏‎ ‎‏می‌آید به طور مشروح توضیح داده‌ام.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 308

  • . به تاریخ این سخنرانی رجوع شود.