فصل چهارم : نامه های دکتر چمران... اسناد و مدارک
چند حقیقت : آینده و شیعیان و مقاومت جنوب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

چند حقیقت : آینده و شیعیان و مقاومت جنوب

1. رژیم لبنان

‏شیعیان که افتخار تاریخی خود را در پیشروی و فداکاری در راه امت و مردم می‌دانند، ‏‎ ‎‏امروز نیز ضد نظام طائفه‌گری در رژیم لبنان هستند و آن را سبب رکود وطن و محرومیت ‏‎ ‎‏اکثریت و بند زدن بر پای استعدادهای مردم می‌دانند. مجلس اعلای شیعیان اولین موسسه ‏‎ ‎‏بزرگ مذهبی است که الغای رژیم فاسد و طایفی لبنان را خواستار شده و حرکت محرومین ‏‎ ‎‏مبارزه با این جامعه پوسیده را وظیفه اصلی خود می‌داند. آقای صدر زمانی علیه این رژیم ‏‎ ‎‏برای احقاق حق محرومان و برای برکناری سلیمان فرنجیه، رئیس‌جمهور مستبد لبنان مبارزه و ‏‎ ‎‏تظاهرات وسیعی می‌کرد، که احزاب به ظاهر مدعی و مترقی لبنان، همکاران دولت بودند و ‏‎ ‎‏در کابینه شرکت می‌کردند و با گرفتن امتیازهای چندی ساکت می‌شدند.‏

2. بحران خونین لبنان

‏در این گزارش روشن گردید که این جنگ که با افکار نژادپرستانه شروع شد و از ‏‎ ‎‏جامعه سست و محروم لبنان کمک گرفت و هماهنگ با یک توطئه جهانی عمل کرد، ‏‎ ‎‏در سه فصل خلاصه می‌شود: ‏

‏الف. جنگ مسلمانان و مسیحیان ‏

‏ب. جنگ سوریه و فلسطینیان ‏

‏ج. جنگ شیعیان و فلسطینیان ‏

‏بدون ذره‌ای اغراق و گزاف می‌توان گفت که این سه هدف را بیداری و فداکاری ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 308

‏شیعیان و شجاعت و صداقت و پشتکاری امام صدر خنثی کرد. و این حقیقت ‏‎ ‎‏روزبه‌روز روشنتر و شناخته شده‌تر می‌شود. ‏

3. وحدت عقیدتی شیعیان و مقاومت فلسطین 

‏سازمان آزادیبخش فلسطین در جناحهای صالح و معتدلش همیشه هماهنگ «سازمان ‏‎ ‎‏حرکت محرومین» بوده و خواهد بود و خوشبختانه بحران‌های گذران که کمونیستها و ‏‎ ‎‏همکارانشان خلق کردند با بیداری رهبران هر دو سازمان رفع شده و دو رفیق راه و یا ‏‎ ‎‏به قول یاسر عرفات دو روی یک حقیقت واحد در کنار یکدیگر بوده‌اند و خواهند بود. ‏‎ ‎‏جوانان امل می‌گویند ما با تضادهای داخلی مقاومت کاری نداریم همکاران ما فتح و ‏‎ ‎‏رهبران حقیقی و واقع‌بین آن هستند. مارکسیستها از خلا ایدئولوژی مقاومت ‏‎ ‎‏سوءاستفاده می‌کنند. ما را که مقیاس پیشروی و تکامل دنیا و آخرت را راه جهاد و ‏‎ ‎‏فداکاری انقلابی در خدمت انسانها می‌دانیم دشمن خود می‌شمارند.‏

4. هم پیمانی سوریه و مقاومت فلسطین

‏ رژیم سوریه هم پیمان طبیعی مقاومت فلسطین به شمار می‌رود. و از نظر نژادی و ‏‎ ‎‏دینی و فرهنگی و تاریخی و انقلابی هیچ وجه اشتراکی با کتائب و سایر مسیحیان لبنان ‏‎ ‎‏ندارد. اما استعمار صهیونیسم با یک بازی سیاسی حساب شده مقاومت فلسطینی را به جان سوریه انداخت، و سوریه نیز در مقابل به مقاومت حمله کرد و خطر آن می‌رفت ‏‎ ‎‏که مقاومت را نابود کند. آقای صدر برای آشتی دادن سوریه و مقاومت هفت بار به ‏‎ ‎‏سوریه سفر کرد و حتی یکبار جلسه سه جانبه با حضور یاسر عرفات و حافظ اسد ‏‎ ‎‏تشکیل داد تا در حضور او همه مشکلات خود را بیان کرده حل نمایند. سازمان و ‏‎ ‎‏رهبری ‏‏حرکة‌المحرومین‏‏ معتقد بود که «انفجار بین مقاومت و سوریه خیانتی بزرگ است ‏‎ ‎‏علیه مقاومت و امت عربی»، و هر کس که در راه تیره کردن روابط این دو هم‌پیمان گام ‏‎ ‎‏برمی‌دارد، مسلماً به سرنوشت مقاومت فلسطینی خیانت می‌کند. آقای صدر به محض ‏‎ ‎‏هجوم سوریه علیه مقاومت فلسطین، اعلامیه‌ای ضد سوریه صادر کرد و خواستار شد ‏‎ ‎‏که ارتش سوری به حدود اطمینان فلسطینیها عقب‌نشینی نماید. و به علاوه اظهار داشت که انقلاب فلسطینی، شعله‌ای مقدس است و آن را با قلب خود و روح خود و جوارح خود حفاظت می‌کنیم. و در این جا بود که جنگندگان امل فوراً در صیدا و جباع برای ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 309

‏دفاع از مقاومت فلسطینی سنگر گرفتند، و بالاخره پس از فشارهای آقای صدر بود که ‏‎ ‎‏ارتش سوریه دست از جنگ برداشت و عقب‌نشینی کرد. ‏

‏سازمان امل هیچ‌وقت تابع سوریه و یا دولت عربی دیگری نبوده و هرگز نخواهد ‏‎ ‎‏بود و میانجیگری‌ها تماماً به درخواست یاسر عرفات و یا رهبری مقاومت و صلح و ‏‎ ‎‏صفا بین مقاومت فلسطین و سوریه و جلوگیری از خونریزی بین مسلمانها و بخصوص ‏‎ ‎‏برای حفاظت از مقاومت فلسطینی بوده است.‏

5. احزاب چپ

‏«کمونیستها در سه حزب، سوسیالیسم جنبلاط و بعث عراق و قومی‌های انعام رعد ‏‎ ‎‏و ناصریها» در مرحله اول بحران هم‌پیمان شیعیان بودند و بعد از انحراف از هم جدا ‏‎ ‎‏شدند. جوانان مخلص جنوب و جنگندگان شیعه خود را قدرتی تغییردهنده در صحنه ‏‎ ‎‏لبنان و در نتیجه پیرو حقیقی علی(ع) می‌نامند.‏

6. حرکةالمحرومین

‏این سازمان قدرتی است مردمی‌ که برای محرومیت‌زدایی در کل جامعه لبنان شکل ‏‎ ‎‏گرفته است و دربرگیرنده نیروهای مخلص سنی و مسیحی و شیعی می‌باشد.‏

7. سازمان نظامی امل

‏سازمان امل شاخه نظامی ‌مجلس اعلای شیعیان لبنان است که برای دفاع مسلحانه از ‏‎ ‎‏تجاوزات اسرائیل در جنوب لبنان به وجود آمده و انحصاراً از جوانان پرشور و انقلابی و ‏‎ ‎‏مومن شیعی شکل گرفته است. این نهضت که رهبری نظامی ‌آن را برادر گرانقدرمان دکتر ‏‎ ‎‏مصطفی چمران بر عهده دارد، ایمان به خدا را نقطه تحرک و هدف و سلوک خود می‌شناسد. ‏‎ ‎‏زیرا ایمان به خدا از خدمت به مردم جدا نمی‌شود و ایمان به ارزشها نیز زائیده ایمان به ‏‎ ‎‏خداست. آنها از تهدید و تطمیع نمی‌گریزند. زیرا هدفشان ساختن تاریخ است. روش آنها در ‏‎ ‎‏حوادث لبنان در همکاری با مقاومت، در مقابل همه قدرتها، و علیه همه دولتها، در حال و ‏‎ ‎‏آینده خواهد بود آنها چون پیروان علی(ع) و حسین(ع) خود را پاسداران حق و فداییان ‏‎ ‎‏عدالت می‌شمارند. این‌ها شعار دیروز و امروز و فردای شیعیان در جنوب لبنان و در جهت ‏‎ ‎‏حفظ لبنان واحد، تکامل و بقاء سازمان آزادیبخش فلسطین و در راه جهاد علیه تجاوزگران ‏‎ ‎‏نژادپرست صهیونیستی بوده و خواهد بود. ‏

‏والسلام‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 310