فصل چهارم : نامه های دکتر چمران... اسناد و مدارک
مزایدات سیاسی شروع می شود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مزایدات سیاسی شروع می شود

‏خدام 14 بند برای مصالحه پیشنهاد کرد. 7 بند مربوط به نظام لبنانی و 7 بند مربوط به ‏‎ ‎‏فلسطینیان و مقاومت بود. اهم مواد مصالحه‌نامه عبارت بود از:‏

‏1ـ محاکمه رئیس‌جمهور یا هر مسوول دیگری در مقابل خطاهای او... به عبارت ‏‎ ‎‏دیگر هر کسی حتی رئیس‌جمهور در مقابل کارهای خود مسوول است.‏

‏2ـ نخست‌وزیر از طرف مجلس نمایندگان انتخاب می‌شود و دارای قدرت‌های ‏‎ ‎‏زیادی است. در حالیکه سابقاً رئیس‌جمهور می‌توانست نخست‌وزیر را بیاورد و ببرد.‏

‏3ـ ازدیاد عدد نمایندگان مسلمان در مجلس شورای ملی بر اساس 50%‏

‏4ـ لغو امتیازات طایفی برای وظایف دولتی و ارتش.‏

‏5ـ اعطاء شناسنامه لبنانی به هزاران مسلمان بی‌شناسنامه که در موقع استعمار ‏‎ ‎‏فرانسوی حاضر نشدند نام خود را تسجیل کنند و شناسنامه بگیرند.‏

‏6ـ ایجاد مشروعات مفید اجتماعی و تکفل درخواست‌های محرومین برای تامین ‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی برای همه ملت.‏

‏در رابطه با فلسطینی‌ها قید شده بود که اتفاقیه قاهره بین مقاومت و دولت‌ حفظ ‏‎ ‎‏گردد. فقط تغییراتی در آن اتفاقیه به عمل آمده بود، و از آن جمله: مقاومت حق داشت ‏‎ ‎‏که در داخل مخیمات فلسطینی اسلحه سنگین و حتی راکت‌های ضد هواپیما داشته ‏‎ ‎‏باشد تا بتواند در مقابل اسرائیل از خود دفاع کند. و همچنین 25 متر خارج مخیم، ‏‎ ‎‏مقاومت می‌تواند کمین مسلح برای حراست مخیم به وجود آورد... ‏

‏در اول کار مسیحیان و مسلمانان آن اتفاقیه سوری را پذیرفتند ولی اختلافات داخلی ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 340

‏احزاب چپ مانع حفظ و بقای آرامش شد... روزنامه‌های وابسته عراق (محرر و ‏‎ ‎‏بیروت) به دولت سوریه و شخص حافظ اسد فحش می‌دادند و مسیحیان نیز که از ‏‎ ‎‏ترس سکوت کرده بودند، به اختلافات داخلی مسلمان‌ها دامن می‌زدند. صاعقه، سازمان ‏‎ ‎‏فلسطین وابسته به سوریه به دفترهای محرر و بیروت حمله برد و عده‌ای را کشت و ‏‎ ‎‏منفجر کرد و اختلافات علنی شد و مقاومت نیز جانب احزاب را گرفت و ناراحتی‌هایی ‏‎ ‎‏که از قدیم بین سوریه و مقاومت وجود داشت مورد سوءاستفاده احزاب واقع شد و ‏‎ ‎‏روزبه‌روز مخالفت مقاومت با سوریه علنی‌تر و شدیدتر می‌شد. اصولاً مقاومت فلسطین ‏‎ ‎‏در سوریه قدرتی ندارد و فعالیت‌های آنها به داخل اردوگاه‌های فلسطینی و مراکز ‏‎ ‎‏تعلیمی‌ محدود می‌شود و فلسطین حق ندارد مسلح وارد خیابان شود... در حالیکه در ‏‎ ‎‏لبنان برای فلسطینی‌ها آزادی‌های بسیار زیادی وجود داشت و قدرت منحصر به فرد ‏‎ ‎‏تقریباً به دست مقاومت فلسطینی‌ها هست. بنابراین قدرت و سیطره سوریه در لبنان ‏‎ ‎‏باعث ناراحتی مقاومت بود و خواه‌ناخواه با احزاب چپ هم‌آهنگ می‌شد، دولت عراق ‏‎ ‎‏به علت اختلافات فکری و مرزی با سوریه سرسخت‌ترین دشمن سوریه و موفقیت ‏‎ ‎‏سوریه در لبنان بود و احزاب وابسته به عراق مثل «بعث عراقی» و «جبهه‌التحریر عربیه» ‏‎ ‎‏در روزنامه‌های بیروت و محرر به شدت به سوریه حمله می‌کردند و آشوب برپا ‏‎ ‎‏می‌نمودند.‏

‏بر حسب اتفاقیه جدید سوریه، باید نیمی ‌از وزراء مسلمان و نیمی ‌مسیحی باشند و ‏‎ ‎‏از 18 وزیر دولت لبنانی 9 نفر حق مسلمان‌هاست. برای تعیین 9 وزیر مسلمان ‏‎ ‎‏اختلافات داخلی احزاب و قدرت‌ها شروع شد و توافقی به عمل نیامد. احزاب چپ ‏‎ ‎‏ابتدا شعار نسبی را می‌دادند که هر طایفه یا حزبی بر اثر نسبت نماینده وزیر داشته ‏‎ ‎‏باشد. رئیس مجلس شیعیان آقای صدر طرفدار نصف ‌به نصف بود که عادتاً از 9 وزیر ‏‎ ‎‏4 نفر شیعه و 4 نفر سنی باشد. احزاب چپ با اینکه به آقای صدر حمله می‌کردند و ‏‎ ‎‏پیشنهاد او را ارتجاعی می‌دانستند ولی وقتی پای محاسبه و عمل به میان آمد ملاحظه ‏‎ ‎‏شد که در صورت نسبیت اقلاً 5 وزیر حق شیعه است و 3 وزیر حق سنی‌ها و این ‏‎ ‎‏شعار پیشرو فوراً عوض شد! و حاضر نشدند بیش از 3 وزیر برای شیعه قبول کنند! و ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 341

‏آقای صدر اعلام کرد شیعه اصلاً احتیاج به وزیر ندارد ما خواهان آرامش و ایجاد ‏‎ ‎‏حکومت برای بقاء لبنان هستیم و از حق خصوصی خود، می‌گذریم. ولی اختلاف ‏‎ ‎‏داخلی بین احزاب و شخصیت‌های سیاسی بالا گرفت و هر طرف برای مصالح شخصی ‏‎ ‎‏و حزبی خود می‌خواست از این نمد کلاهی بزرگتر برای خود کسب کند... و بالاخره ‏‎ ‎‏خدام وزیر امور خارجه سوریه و مسوول آرامش لبنان نتوانست این اختلافات و ‏‎ ‎‏کشمکش‌های داخلی بین مسلمان‌ها را تحمل کند و گفت به سوریه برمی‌گردد. وقتی ‏‎ ‎‏اختلافات داخلی احزاب و شخصیت‌ها حل شد برمی‌گردد و لبنان را ترک گفت، ‏‎ ‎‏خروج خدام با انفجار مجدد جنگ‌های داخلی بین مسلمان و مسیحی توام گردید، ‏‎ ‎‏خطف (دزدیدن افراد) و ذبح و کشت‌وکشتار شروع شد و هنوز نیز ادامه دارد. مسیحیان ‏‎ ‎‏جنگ‌طلب در برابر قدرت سوریه تسلیم شده سکوت کردند اما بعد، از اختلاف داخلی ‏‎ ‎‏مسلمانان سوءاستفاده نموده شروع به جنگ نمودند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 342