فصل چهارم : نامه های دکتر چمران... اسناد و مدارک
آینده مبهم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آینده مبهم

‏امام موسی از اول این جنگ‌ها را به مصالح استعمارگران می‌دانست و برای آرامش ‏‎ ‎‏فعالیت می‌کرد، مرتباً خطر تقسیم لبنان و هجوم اسرائیل به جنوب و خطر تصفیه ‏‎ ‎‏مقاومت را گوشزد می‌کرد، ولی احزاب چپ اعتنائی نکردند. مقاومت به معارک داخلی ‏‎ ‎‏لبنان کشیده شد و موجودیت مقاومت مورد هجوم قرار گرفت، بقاء لبنان در خطر ‏‎ ‎‏نیستی و زوال، بیش از 30000 کشته و 100000 مجروح، بیروت به کلی خراب شده، ‏‎ ‎‏همه گریخته‌اند. فقر و مرض و گرسنگی بیداد می‌کند. برای قطعه‌ای نان مسلحین ‏‎ ‎‏همدیگر را می‌کشند! زنان آبرومند و مردان محترمی‌ که به خاک سیاه نشسته‌اند برای ‏‎ ‎‏قوت لایموت خود و اطفال خود نان ندارند! یاس و بدبینی بر همه کس و همه جا ‏‎ ‎‏دامن گسترده است. دزدی و غارت و آدم‌کشی خیلی عادی شده، اجناس دزدی به ‏‎ ‎‏قیمت کم به فروش می‌رسد ولی کسی نمی‌خرد! بنزین نیز نظیر نان کمیاب شده است و ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 353

‏فقط مقاومت فلسطین حق دارد از بنزین استفاده کند، حتی احزاب و سازمان‌های فدایی ‏‎ ‎‏دیگر باید از مقاومت اجازه استفاده از بنزین داشته باشند که این خود باعث ‏‎ ‎‏کشمکش‌های داخلی بین مقاومت و احزاب چپ شده است. حیات مردم، امنیت مردم ‏‎ ‎‏نان، بنزین و احتیاجات دیگر در اختیار مقاومت فلسطین است که حساسیت‌های بین ‏‎ ‎‏مردم لبنان و مقاومت فلسطین را مشتعل کرده است. مردم از ترس دم نمی‌زنند ولی ‏‎ ‎‏نارضایتی در همه مردم به وضوح دیده می‌شود. اسرائیل در کنار حدود لبنان یک ‏‎ ‎‏درمانگاه مجانی باز کرده لبنانیان مجروح و فقیر برای مداوا به اسرائیلیان پناه می‌برند و ‏‎ ‎‏از دکتر و دوای مجانی استفاده می‌کنند! این محبت ظاهری و جلب عواطف لبنانیان از ‏‎ ‎‏طرف اسرائیل در مقایسه با قلدری و تسلط مقاومت بر همه چیز مردم خیلی خطرناک ‏‎ ‎‏است. عده‌ای می‌گویند حتی اگر شیطان وارد لبنان شود و آرامش برقرار کند مورد ‏‎ ‎‏استقبال مردم قرار می‌گیرد!‏

‏حوادثی در لبنان می‌گذرد که به اردن قبل از انفجار شبیه است. توطئه‌گران با آشوب ‏‎ ‎‏و فتنه و ترویج دزدی و غارت و اذیت مردم بی‌گناه محیط را برای همه نوع تصفیه ‏‎ ‎‏فلسطین آماده می‌کنند و وحشتناکتر از همه اینکه نوعی غرور و خودخواهی بر اکثریت ‏‎ ‎‏رهبران مقاومت مستولی شده و چاره‌ای نمی‌اندیشند و مردم همه ‌روزه بدبین‌تر و ‏‎ ‎‏ناراضی‌تر می‌شوند.‏

‏اخیراً قبل از اینکه امام از سوریه باز گردد، عده‌ای از مسلحین مقاومت به خانه امام ‏‎ ‎‏موسی حمله کردند و سه نفر گارد خانه را که مشغول غذا خوردن بودند خلع سلاح ‏‎ ‎‏نمودند. بین شیعیان این حادثه انعکاس بسیار بدی گذاشت. با اینکه بعد از چند ساعت ‏‎ ‎‏اسلحه گاردها را برگرداندند و حتی لفظی و کتبی در جراید عذرخواهی نمودند ولی ‏‎ ‎‏ناراحتی مردم همچنان شدیدتر و عمیق‌تر می‌شود. در یک منطقه فلسطینی، حدود 75 ‏‎ ‎‏نفر جنگنده فلسطینی شیعه، اسلحه خود را پس دادند و گفتند در صورت عدم احترام به ‏‎ ‎‏امام موسی، حاضر به همکاری نیستند. عده زیادی از جنگندگان مقاومت همه ‌روزه ‏‎ ‎‏مقاومت را ترک می‌گویند و به ‏‏حرکةالمحرومین‏‏ می‌پیوندند. جنوب لبنان و بعلبک که ‏‎ ‎‏روزگاری ضد مقاومت فلسطین بودند و در اثر پنج سال کار و فعالیت مداوم امام ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 354

‏موسی، پشتیبانی از مقاومت را پذیرفته بودند، اکنون پشت به مقاومت می‌کنند و به ‏‎ ‎‏خصوص در بعلبک آثار کینه و نفرت به فلسطینی‌ها اوج می‌گیرد و در بعضی نقاط به ‏‎ ‎‏درجه انفجار می‌رسد و این امر بسیار خطرناکی است که جز به مصلحت اسرائیل و ‏‎ ‎‏آمریکا نیست. ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی، بین لبنانی و فلسطینی، ایجاد جنگ و ‏‎ ‎‏انفجار بین مسلمان‌ها قسمتی از توطئه بزرگ به شمار می‌رود که مدت 16 ماه است به ‏‎ ‎‏مورد اجرا گذاشته شده و مدت زیادی نیز ادامه خواهد یافت... با علم به این حقایق ‏‎ ‎‏دردناک امام موسی با همه صبر و بلندنظری بیش از اندازه، اعلام کرد که حتی اگر ‏‎ ‎‏فلسطینی‌ها تمامی‌نیروهای ما را بزنند و اهانت کنند و اذیت و آزار نمایند، همچنان از ‏‎ ‎‏آنها دفاع خواهیم کرد... آزادی فلسطین و قدس و دفاع از مقاومت فلسطین جزئی از ‏‎ ‎‏عقاید ما و اصلی از اصول میثاق ‏‏حرکةالمحرومین‏‏ است و هرگز به خاطر مصلحت و ‏‎ ‎‏چشم‌داشت و تجارت نیست.‏‎[1]‎

‏وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم ‏ ‏کـه در طـریقت مـا کافـریست رنجیدن‏

‏* * *‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 355

  • . درست در همین زمان بعضی از ایرانیان ورشکسته در سوریه و لبنان با نامه پراکنی به نجف و ایران و اروپا،  امام صدر و سازمان های شیعی را به خیانت و رویگردانی از آ«مان های فلسطین متهم می کردند. در بخش  مصاحبه با فصلنامه مفید به این امر مفصلاً پرداخته ام.