فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
نظر وزرای خارجه سه کشور : امام باید محصور شود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نظر وزرای خارجه سه کشور : امام باید محصور شود

‏در همین حین‌ جلساتی‌ در امریکا به‌ منظور بررسی حوادث‌ ایران تحت نظارت وزارت‌ ‏‎ ‎‏امور خارجه‌ امریکا با حضور سفیران ایران و عراق و نیز کارشناسان‌ ارشد سیا برگزار ‏‎ ‎‏شد. تحلیل‌ این‌ جمع‌ و نیز کارشناسان موساد و مسوولان ساواک‌ متفقاً این بود که‌ ‏‎ ‎‏ناآرامی‌های‌ ایران، توسط آقای خمینی از عراق‌ هدایت می‌شود و دولت ایران‌ بر اساس ‏‎ ‎‏مقاوله نامه 1975 الجزایر باید رسماً از دولت عراق بخواهد ـ و حتی باجهایی هم ‏‎ ‎‏حاضر باشد که‌ بدهد ـ که‌ فعالیتهای امام‌ را محدود کند.‏

‏در پی تقاضای رژیم ایران، از طرف دولت عراق به‌ امام‌ تذکر داده شد که ایشان ‏‎ ‎‏فعالیتهای سیاسی‌اش را محدود کند. امام‌ هم‌ هر دفعه صراحتاً پاسخ می‌دادند که من‌ به‌ ‏‎ ‎‏وظیفه‌ خود عمل می‌کنم‌ و هرچه تشخیص بدهم انجام خواهم داد و اینکه می‌گویند کار ‏‎ ‎‏سیاسی نکنید، من کار سیاسی را از غیرسیاسی جدا تلقی نمی‌کنم.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 5