فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
امیدواری کارتر به بقای شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امیدواری کارتر به بقای شاه

‏کارتر در پاسخ‌ به‌ سو‌ال‌ خبرنگاران‌ در 16 آذر که‌ نظر او را در مورد بقای شاه‌ در ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 86

‏راس‌ حکومت‌ ایران‌ جویا شده‌ بودند، گفت: «نمی‌دانم، امیدوارم چنین باشد. این ‏‎ ‎‏بستگی‌ به‌ مردم‌ ایران‌ دارد... ما شخصاً ترجیح‌ می‌دهیم که‌ شاه‌ نقشی‌ عملی در دولت‌ به‌ عهده‌ داشته‌ باشد ولی‌ این‌ تصمیم را باید ملت‌ ایران‌ بگیرد...»‏‎[1]‎

‏این‌ اظهارات‌ در آن‌ شرایط‌ بر تزلزل‌ روحیه شاه‌ و نزدیکان‌ او افزود و چنین تعبیر ‏‎ ‎‏شد که‌ دولت‌ امریکا دست از حمایت شاه برداشته است، خصوصاً که همزمان‌ با آن‌ ‏‎ ‎‏خروج اتباع‌ امریکا و اروپایی‌ از ایران شدتگرفته بود. وقتی سولیوان انعکاس جملات ‏‎ ‎‏کارتر بر شاه را به امریکا گزارش کرد، چند روز بعد‌ ـ ‌12 دسامبر ـ  پرزیدنت کارتر ‏‎ ‎‏طی تماس تلفنی با شاه مجدداً بر حمایت‌ کامل خود از او در راهی‌ که‌ برای‌ برقراری ‏‎ ‎‏آرامش در کشور و تسلط‌ بر بحران‌ انتخاب‌ خواهد کرد ت‏‏ا‏‏کید کرد. این ت‏‏ا‏‏کیدات و نیز ‏‎ ‎‏تماسهای سیاسیون‌ دیگر نظیر علی‌ امینی‌ با شاه، مجدداً طرح تشکیل حکومت‌ ملّی‌ با ‏‎ ‎‏شرکت‌ مخالفان‌ را در دستور کار دربار قرار داد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 87

  • . جان استمپل، درون انقلاب ایران، ص 214.