فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
مستشاران نظامی امریکا و تهدید های متعدد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مستشاران نظامی امریکا و تهدید های متعدد

‏مستشاران‌ نظامی امریکا در ایران‌ نیز روز به‌ روز با خطرات‌ بالفعل‌ و تهدیدهایی‌ رو ‏‎ ‎‏به‌رو می‌شدند و مشکل‌ حفاظت‌ از آنان‌ به‌ گفته‌ سولیوان پیوسته‌ دشوارتر می‌شد. از ‏‎ ‎‏طرفی‌ دیگر کمبود سوخت‌ و بنزین‌ تحرک آنان‌ را مشکل‌ ساخته‌ بود. در منازل‌ آنها در ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 90

‏صندوقهای‌ پست آنان، در زیر برف‌ پاک‌کن اتومبیل‌هایشان در تلفن‌ به‌ منازل و محل ‏‎ ‎‏کارشان، در مدارس‌ از طریق‌ فرزندانشان به‌ آنان‌ پیغام‌ داده‌ می‌شد، جایی در ایران ‏‎ ‎‏ندارند و بهتر است‌ قبل‌ از آنکه‌ نیروهای‌ انقلابی وارد کار شوند ایران‌ را ترک‌ کنند. ‏‎ ‎‏سولیوان که‌ از یک‌ طرف‌ مایل‌ نبود این‌ احساس‌ را در میان سران رژیم به وجود آورد ‏‎ ‎‏که‌ امریکاییها اوضاع‌ ایران را قابل دفاع نمی‌دانند و از طرفی‌ دیگر نگران‌ جان‌ اتباع‌ ‏‎ ‎‏کشور متبوع‌ خود بود همین مسائل‌ را بهانه‌ قرار داده‌ و آنان‌ را به‌ رفتن‌ از ایران‌ تشویق‌ ‏‎ ‎‏می‌کرد.‏

‏روز دوم‌ دی‌ ماه‌ 233 دسامبر پاول‌ گریم‌‏‎[1]‎‏، یکی‌ از امریکاییان وابسته‌ به‌ شرکت‌ نفت‌ ‏‎ ‎‏در حالی‌ که‌ عازم‌ حرکت‌ به‌ سرکار خود بود با گلوله‌ افراد ناشناس‌ کشته‌ شد. بعد از ‏‎ ‎‏این‌ ترور اکثر کارکنان امریکایی شاغل در حوزه‌های نفتی از بنادر خلیج‌فارس فرار را بر ‏‎ ‎‏قرار ترجیح دادند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 91

  • . Paul Grimm.