فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
انتصاب بختیار به نخست وزیری به توصیه جورج براون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

انتصاب بختیار به نخست وزیری به توصیه جورج براون

‏قبل از این‌ اعلام‌ شده‌ بود که‌ لرد جورج‌ براون‏‎[1]‎‏‌وزیر خارجه‌ اسبق‌ انگلیس‌ و از دوستان‌ ‏‎ ‎‏صمیمی‌ شاه‌ به‌ دعوت‌ دولت‌ ایران در تهران‌ است. وی‌ در مصاحبه‌ای‌ گفت‌ که:‌ «برای‌ ‏‎ ‎‏انجام‌ پاره‌ای‌ مشورتها به‌ تهران‌ سفر می‌کند و نظرهایی‌ که‌ به‌ اعتقاد او خالی از تجارب ‏‎ ‎‏عمیق وی در مبارزات و شورشهای داخلی نخواهد بود به دولت‌ ایران‌ تسلیم خواهد ‏‎ ‎‏کرد.»‏‎[2]‎

‏بعدها معلوم‌ شد که‌ منظور وی از دولت ایران، شخص شاه بوده است.‏

‏شاه‌ در کتاب‌ پاسخ‌ به‌ تاریخ‌ می‌نویسد‌: بالاخره‌ من‌ بعد از ملاقات با لرد جورج ‏‎ ‎‏براون‌ تصمیم گرفتم که‌ بختیار را منصوب کنم. او وزیر خارجه‌ سابق‌ بریتانیا در دولت‌ ‏‎ ‎‏کارگری‌ بود. با هم‌ دوستی‌ قدیمی‌ داشتیم. در این‌ ملاقات‌ او دستهای‌ مرا گرفت‌ و به‌ ‏‎ ‎‏من‌ اصرار کرد که‌ کشور را ترک‌ کنم. و گفت که‌ یکی ـ دو ماهی‌ مرخصی‌ برو. لرد ‏‎ ‎‏براون‌ شدیداً از بختیار حمایت می‌کرد. من‌ با اکراه‌ و تحت‌ فشار خارجیها موافقت کردم‌ ‏‎ ‎‏که‌ او را به‌ نخست‌وزیری‌ منصوب‌ کنم. من‌ همیشه‌ او را انگلوفیل و عامل‌ شرکت نفت‌ ‏‎ ‎‏انگلیس می‌دانستم. پایگاه‌ سیاسی‌ او خیلی‌ عمیق نبود. او به‌ من اعتراف‌ کرد که اعضای‌ جبهه‌ ملی‌ فقط‌ 27 نفر بودند.‏‎[3]‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 97

  • . L.George Brown.
  • . نیویورک تایمز؛ 7 نوامبر 1978 / 16 آبان 1357.
  • . آخرین تلاشها در آخرین روزها؛ ص 169.