فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
مروجین اسلام 14 قرن به اسلام ضربه زدند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مروجین اسلام 14 قرن به اسلام ضربه زدند

‏در ابتدای‌ ملاقات، ابهّت‌ امام‌ آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌داد اما با یکی دو مزاح‌ و ‏‎ ‎‏کلامهای‌ خصوصی، جلسه‌ را عادی‌ می‌کردند که‌ طرف‌ راحت باشد. این اسقف‌های‌ ‏‎ ‎‏آلمانی در 3 نوبت‌ با امام‌ ملاقات‌ کردند که من مترجم بودم. آنها هیچوقت‌ فکر ‏‎ ‎‏نمی‌کردند که امام‌ چنین‌ تعابیر یا شوخیهایی‌ داشته‌ باشند. مثلاً امام‌ می‌گفتند بعضی از ‏‎ ‎‏آخوندهای ما فکر می‌کنند تبلیغ‌ مذهبی‌ می‌کنند در حالی‌ که‌ کاسب‌ هستند. بعضی‌ ‏‎ ‎‏دوستان ما معتقدند یکی‌ از دلایل‌ حقانیت‌ اسلام‌ این‌ است‌ که‌ 14 قرن‌ مروجین اسلام‌ ‏‎ ‎‏به‌ اسلام‌ ضربه‌ زده‌اند ولی‌ هنوز اسلام‌ سرپاست! نظیر این‌ تعابیر انتقادی‌ را گاه‌ گاه‌ بیان ‏‎ ‎‏می‌داشتند. یا سو‌الات‌ خاصی می‌کردند و آنها هم وارد بحث می‌شدند. سو‌الات آنها در ‏‎ ‎‏اغلب‌ موارد در مورد زنان بود ـ گاه‌ خود ما جریان‌ را هدایت‌ می‌کردیم‌ به‌ مسائل‌ ‏‎ ‎‏اساسی‌تر ـ با توجه به‌ سابقه‌ تاریخی‌ قرون‌ وسطی‌ اروپا، نگرانی آنها این‌ بود که‌ اگر ‏‎ ‎‏دین با سیاست آمیخته‌ شود و حکومت دست زمامداران دینی‌ بیافتد، همان مسائلی که‌ ‏‎ ‎‏در قرون‌ وسطی‌ اتفاق‌ افتاده بود، تکرار شود. بعد که پاسخهای امام‌ را می‌شنیدند، به ‏‎ ‎‏کلی‌ دگرگون‌ می‌شدند.‏

‏اسقف‌ نوفل‌لوشاتو هم‌ برای‌ ملاقات‌ با امام‌ آمد. امام‌ به‌ او می‌گفتند آخوند محل! ‏‎ ‎‏خیلی‌ به‌ ایشان‌ محبت‌ کردند و احترام‌ گذاشتند. البته‌ من در آخر جلسه‌ رسیدم‌ و ‏‎ ‎‏نمی‌دانم‌ چه‌ مطالبی‌ رد و بدل‌ شد ولی‌ پیدا بود که‌ یک‌ مقداری‌ شوخی‌ و مزاح‌ صورت‌ ‏‎ ‎‏گرفته‌ بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 126