فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
ناکامی دولت ازهاری و اقدامات امریکا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ناکامی دولت ازهاری و اقدامات امریکا

‏بعد از آنکه‌ دولت‌ نظامی ازهاری تشکیل شد (15 آبان) و شاه‌ در همان تاریخ‌ در ‏‎ ‎‏سخنرانی‌ رادیو تلویزیونی خطاب‌ به‌ مردم‌ اعلام کرد که «صدای انقلاب شما را شنیدم»، ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 133

‏در نوفل‌لوشاتو انبوه‌ خبرنگاران‌ گرد آمده‌ و به‌ اشکال‌ مختلف‌ سعی‌ می‌کردند ‏‎ ‎‏اظهارنظری‌ از امام‌ بگیرند. شاید انتظار داشتند که‌ امام‌ مردم‌ را به‌ آرامش‌ دعوت کند. ‏‎ ‎‏ولی‌ ایشان همان روز گفتند «توبه‌ شاه توبه گرگ‌ است» و با اعلام‌ این‌ نظر، آب پاکی‌ ‏‎ ‎‏روی دست همه آنها (رژیم‌ و حامیانش) ریختند و در پیام‌ به‌ ملت‌ ایران بر هدف ‏‎ ‎‏سرنگونی‌ رژیم‌ پهلوی تاکید کردند. (16 آبان)‏

‏ناکامی‌ دولت‌ نظامی‌ در حل‌ بحران‌ و خاموش‌ کردن‌ شعله‌ انقلاب، سیاستمداران‌ ‏‎ ‎‏امریکا را به‌ چاره‌ جویی‌ انداخت. کارتر به‌ یکی از سیاستمداران‌ و مشاوران‌ خود، جرج‌ ‏‎ ‎‏بال ماموریت‌ داد که‌ گزارش دقیقی از اوضاع‌ ایران‌ تهیه‌ بکند. (اوایل‌ دسامبر/ 10 آذر به‌ ‏‎ ‎‏بعد) او پس‌ از مطالعات و بررسیهای‌ زیاد گزارش‌ جامعی‌ از اوضاع‌ ایران‌ تهیه‌ کرد (13 ‏‎ ‎‏دسامبر/ 22 آذر) و ضمن انتقاد به سیاست امریکا و روشهای خشن گروه برژینسکی ‏‎ ‎‏(‌مشاور سیاسی و امنیتی‌ کارتر) و همفکرانش، چند پیشنهاد برای حل بحران‌ داده‌ بود.‏‎[1]‎‎ ‎‏قسمتهایی از این گزارش‌ در روزنامه فرانکفورتر ا لگماینه چاپ‌ شد که‌ من آن‌ را ‏‎ ‎‏بلافاصله ترجمه کرده‌ و به امام‌ ارائه‌ دادم.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 134

  • . جهت اطلاع از گزارش مذکور ز.ک. تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، جلد دوم، ص 197ـ195.