فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
هایزر برنامه سه گانه اولیه خود را اعلام می کند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

هایزر برنامه سه گانه اولیه خود را اعلام می کند

‏ابتدا باید به‌ سه‌ موضوع‌ بپردازیم: «شکستن‌ اعتصابات، مستحکم‌ نمودن رابطه‌ ارتش‌ و ‏‎ ‎‏بختیار، اتخاذ اقدامات‌ احتیاطی‌ در صورت‌ شکست دولت غیر‌نظامی...»(همان، ‌ص‌127) ‏‎ ‎‏برای‌ به‌ خدمت‌ در آوردن‌ مستشاران امریکائی در هدایت‌ عملیات‌ می‌نویسد: «من‌ و ‏‎ ‎‏ژنرال‌ گاست‌ می‌دانستیم که‌ چه‌ کسانی‌ از افراد کلیدی ما می‌توانند برای‌ کمک‌ به آنها ‏‎ ‎‏در برنامه ریزی حضور و مشارکت داشته باشند. نقش افراد ما می‌بایستی این باشد که‌ ‏‎ ‎‏نوع‌ اطلاعات لازم برای انجام‌ یک‌ اقدام‌ نظامی را مشخص کنند... من در انتظار یک ‏‎ ‎‏رهبری قوی‌ بودم‌ که‌ بتواند به‌ ارتش دستور دهد. اگر قرار بر پیروزی بود، این کار ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 161

‏ضروری می‌نمود...آنها به من گفتند:‌ «‌کشور شما ـ یعنی امریکا ـ باید محکم پشت‌ ما ‏‎ ‎‏تا آخر بایستد»،‌... به آنها اطمینان دادم می‌توانند روی‌ حمایت امریکا حساب کنند. حتی ‏‎ ‎‏زمانی که هیچ راهی به‌ جز کودتای‌ نظامی باقی نمانده‌ باشد.» ‌(ص 130)‏

‏ژنرال‌ هایزر وقتی‌ مطمئن‌ می‌شود «...افزایش قدرت‌ جناح‌ مذهبی به رهبری‌ [امام] ‏‎ ‎‏خمینی‌ علیه‌ جناح‌ بختیار ـ ارتش، تحول‌ خطرناکی‌ است... اگر می‌شد نوعی‌ تفاهم‌ بین‌ ‏‎ ‎‏[امام] خمینی و بختیار برقرار کرد، شکاف موجود کم‌ می‌شد...» (ص 136) از واشنگتن‌ ‏‎ ‎‏می‌خواهد در این زمینه روی امام‌ کار کرده و حمایت‌ ایشان‌ را از بختیار و دولت‌ ‏‎ ‎‏غیرنظامی‌ او تا سامان‌ یافتن‌ اوضاع، خواستار گردد. این‌ امر دقیقاً محتوای‌ همان‌ پیام ‏‎ ‎‏کارتر به‌ امام‌ خمینی، بعد از کنفرانس‌ گوادلوپ‌ می‌باشد‏‏.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 162